Sökning: "Market state"

Visar resultat 1 - 5 av 1061 uppsatser innehållade orden Market state.

 1. 1. Den svenska oenigheten - En kvalitativ textanalys om konkurrerande ramverk i förhållande till arbetsmarknadsintegrationen av invandrare i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl-Henrik Karlsson; [2018-02-06]
  Nyckelord :Framework; framework theory; diagnostic-framing; prognostic-framing; counter-framing; labour market integration; immigration; refugee immigration; family reunion; ramverk; ramverksteori; arbetsmarknadsintegration; integration; invandring; flyktinginvandring; anhöriginvandring;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the premises for the debate regarding the integration of immigrants on the Swedish labour market, and how these premises structures the debate. The results from the study using a qualitative text analysis as method and a framework theory indicates that the variation of results is possible because the frameworks used in the debate is constituted of three parts, where differences is possible within all three parts based on the actors’ ideas and interests. LÄS MER

 2. 2. Det sociala arbetets kärleksambassadörer : En kvalitativ studie om diakonins sociala arbete som en kallelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Petersson; Daniela Rask; [2018]
  Nyckelord :diaconia; diaconal ordination vows; calling; self-discrepancy; social work; diakoni; diakonala vigningslöften; kallelse; självdiskrepans; socialt arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze how deacons embody their second ordination vow concerning ‘helping those in need and standing by the oppressed ones’ side’. We conducted seven semi-structured interviews with deacons from one diocese in the Church of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Svensk gårdsförsäljning - i förhållande till EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Marcus Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Eu-rätt; monopol; alkoholmonopol; gårdsförsäljning; artikel 34; artikel 37; åtgärder med motsvarande verkan; Eu-law; monopoly; article 34; article 37; measures equivalent to quantitative restrictions; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska kunna existera sida vid sida med det svenska detaljhandelsmonopolet måste denna försäljningsform vara förenlig med EU-rätten på området. Området omfamnas av den EU-rättsliga regleringen för den inre marknaden där den fria rörligheten för varor är central. LÄS MER

 4. 4. Med logik som styrmedel. : En studie om aktiveringspolitiska förändringar i socialpolitiken.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ellen Parsland; [2018]
  Nyckelord :Activation; institutional logic; WPR; social policy; Social Services Act; Aktivering; institutionell logik; WPR; socialpolitik; Socialtjänstlagen;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to analyse legislative changes in the Social Services Act and thereby understand what institutional logic governs the change in social policy regarding the activation of unemployed recipients during the period 2012-2016. In order to meet the purpose of the study, two of the Social Services Act's legislative changes and their preliminary work has been analysed. LÄS MER

 5. 5. Fabrication of Tunneling Field Effect Transistors (TFETs) and the study of graphene

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Carlos Nunez Lobato; [2018]
  Nyckelord :graphene; semiconductor; exfoliation; boron nitride; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : After the discovery of graphene in 2004, a single layer of graphite, the assembly of 2D materials became a promising research area in solid state Physics. This thesis explores fabrication of 2D-heterostructures that aim to probe into graphene’s electronic structure with the Tunneling Field Effect Transistor (TFET). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Market state.

Din email-adress: