Sökning: "Markku Hiltunen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Markku Hiltunen.

  1. 1. Studenters hälsa vid Växjö universitet : – en studie med KASAM, symtom och krav-kontroll-socialt stöd som utgångspunkt

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

    Författare :Henrik Wallin; Markku Hiltunen; [2007]
    Nyckelord :Symptoms; Sense of Coherence; SOC; Job Demand-Control- Social support; JDCS; students’ health; gender.;

    Sammanfattning : The aim of this study was to examine the relationship between gender and self reported symptoms (physiological and psychological) and sense of coherence (SOC) and Job Demand-Control-Social support (JDCS). The sample consisted of 360 respondents (nfemale= 261, nmale= 99), in the ages between 19-53 (M=25,57, SD=5,77), all students from Växjö University. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Markku Hiltunen.

Din email-adress: