Sökning: "Marknadsföring skolor"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Marknadsföring skolor.

 1. 1. Marknadsföringens roll i gymnasieskolan : Sett från två perspektiv; elever och ledning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Fanny Jakobssson; Sofia Månsson; [2016]
  Nyckelord :Tjänstmarknadsföring; Skolform; Gymnasieskolan; Marknadsföringstekniker; WOM; Konkurrens; Elever; Ledning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka marknadsföringens roll i gymnasieskolor och hur den sedan uppfattas av skolmarknadens aktörer, samt att undersöka vilka marknadsföringstekniker som används idag. Denna uppsats har huvudsakligen undersökt fyra stycken olika gymnasieskolor belägna i Halmstad. LÄS MER

 2. 2. Hästtjejers användning av sociala medier : Utmärker sig kundgruppen ifrån genomsnittet?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Erika Thoresson; Jennifer Martins; Christoffer Olsson; [2016]
  Nyckelord :sociala medier; kundgrupp; hästtjejer; kundsegmentering; marknadsföring; inbound marketing;

  Sammanfattning : Background: Marketing is something that is constantly changing. Today, social media is the focus and to utilize it for marketing is profitble. LÄS MER

 3. 3. Facebook och dess marknadsföring riktad mot ungdomar : En studie om ungdomars attityd mot marknadsföring på Facebook

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Adam Abrahamsson; Kenan Secic; [2016]
  Nyckelord :Marketing; Facebook; Ungdomar; Attityd; Kognitiv utveckling; Rationellt tänkande;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: En studie om ungdomars attityd mot marknadsföring på Facebook Författare: Adam Abrahamsson och Kenan Secic Handledare: Anders Wrenne Institution: Blekinge Tekniska Högskola Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, FE1453 Omfattning: 15 högskolepoäng               Syfte: Syftet med vår undersökning är att bidra med kunskap kring hur marknadsföring på Facebook kan påverka ungdomar, samt vilken medvetenhet och uppfattning det finns hos denna målgrupp om marknadsföringen på Facebook. Vi är även intresserade av att titta på om det finns eventuella skillnader mellan ungdomarna utifrån perspektiven kritiskt och rationellt tänkande. LÄS MER

 4. 4. Den publikfriande gymnasieskolan - Marknadiseringens effekter på musiklärarnas arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :John Andersson; Anna Olin; [2016]
  Nyckelord :upper secondary school; Swedish school; music education; estetiska programmet. Educational sciences; musiklärare; valfrihet; konkurrens; marknadsföring; gymnasieskolan; musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; marketisation; marketing; competition; freedom of choice; music teachers; esthetic programme; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Svenska gymnasieskolan har under de senaste decennierna genomgått ett antal reformer som har gjort det lättare för friskolor att etablera sig samt givit elever möjlighet att fritt välja och byta skola. Detta, kombinerat med en minskning av antalet gymnasieelever, har lett till en konkurrenssituation där skolorna måste marknadsföra sig för att vinna elever. LÄS MER

 5. 5. Synen på gymnasieeleven, en medborgare eller kund? - En studie av marknadiseringen av den svenska gymnasieskolan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sandra Fors; Freja Larsson Öhlander; Johanna Otterhäll; [2016]
  Nyckelord :Gymnasieskola; gymnasieval; marknadisering; medborgare; kunder och perspektiv på elev.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan friskolereformen har konkurrensen för skolorna förändrats och liknar numera en marknad. En marknad vars syfte är att locka till sig så mycket elever, eller kunder, som möjligt. Den här uppsatsen besvarar frågan om hur skolornas syn på eleven ser ut och om det finns ett tydligt kund- respektive medborgartänk. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Marknadsföring skolor.

Din email-adress: