Sökning: "Martin Bennmarker"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martin Bennmarker.

 1. 1. Villkoren för bostadsfastigheter på lands- och glesbygd : Lämplighetsvillkoren i 3 kap Fastighetsbildningslagen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Bennmarker; [2016]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; lämplighetsvillkor; bostadsfastigheter; landsbygd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Växande Befolkningsklyftor i ett ständigt föränderligt samhälle - Västerbotten 2000-2014

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Martin Bennmarker; [2015]
  Nyckelord :Västerbotten; befolkning; migration; utveckling; könsbalans; försörjningskvot;

  Sammanfattning : REFERATStudiens syfte är att påvisa utvecklingstrenderna i befolkningens utveckling och sammansättning under perioden 2000-2014. Syftet är också att diskutera denna utveckling utifrån teorier och trender i ett större perspektiv.Studien är kvantitativ och bygger på datamaterial från SCB. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Martin Bennmarker.

Din email-adress: