Sökning: "Martin Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Martin Jonsson.

 1. 1. Patienters erfarenheter av livet efter hjärtstopp : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martin Jonsson; Linnea Nyström; [2017]
  Nyckelord :Hjärtstopp; patient; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp i Sverige och av dessa överlever endast 500 personer. Ett hjärtstopp är en traumatisk upplevelse som kan medföra såväl fysiska som psykiska konsekvenser för individen. Syfte: Att belysa patienters erfarenheter av livet efter ett hjärtstopp. LÄS MER

 2. 2. A performance investigation of stormwater accommodations in Stockholm : A multi-criteria decision analysis

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Martin Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Multi-criteria Decision Analysis; stormwater management; rain garden; stormwater pond; infiltration trench;

  Sammanfattning : Stormwater management is a problematic area and has during the last 20 years been given an increased attention due to more pollution in the cities. The increased pollution and contaminants in stormwater implicates risks for animals, humans, the ecosystem and receiving recipients. LÄS MER

 3. 3. Smak för motion, avsmak för föreningsidrott : En kvalitativ studie med utgångspunkt i Bourdieus habitusbegrepp

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Martin Jonsson; Anton Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Habitus; smak; livsstil; idrott; fysisk aktivitet; skola.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how students, who are not active in a competitive sport in their spare time, experience how the physical education contributes to their approach to physical exercise. To be able to study this, Pierre Bourdieu made a basis to visualise the factors considering their approach to physical exercise in school and in their spare time. LÄS MER

 4. 4. Rörelse, musik och dans : Lärares perspektiv på dansundervisning

  L2-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anton Jönsson; Martin Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Dans; identitet; könsroller; didaktik; pedagogik.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. RSA authentication in Internet of Things : Technical limitations and industry expectations

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Fredrik Jonsson; Martin Tornkvist; [2017]
  Nyckelord :Internet of Things; RSA; Authentication;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to evaluate if it is possible to run RSA authentication in a specified scenario. A Raspberry Pi with a limited CPU is used to simulate a low-performance device. A series of tests on this device shows that it is not possible to run RSA authentication in the provided scenario. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Martin Jonsson.

Din email-adress: