Sökning: "Martin Kurs"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Martin Kurs.

 1. 1. e-Learning och den offentliga upphandlingen : Ett organisationsnära arbete med Trafikverket

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Martin Jansson; [2017]
  Nyckelord :E-kurs; e-learning; offentlig upphandling; offentlig verksamhet; designprinciper;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Elektroniskt lärande har ökat i omfattning de senaste åren, flertal företag och organisationer implementerar metoden för att komplettera sina traditionella utbildningar. Fördelarna är många, bland annat potential för minskade kostnader, högre flexibilitet samt ökad effektivitet. LÄS MER

 2. 2. Hemtjänsten i Växjö kommun : En fallstudie om personal- och ruttplanering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Kristoffer Nählstedt; Martin Norén; [2017]
  Nyckelord :Home care; elder care; time spent with the elder; planning; process planning; process mapping; route planning; forecasting.; Hemtjänst; äldreomsorg; kontinuitet; brukartid; planering; planeringsprocesser; processkartläggning; ruttplanering; prognostisering.;

  Sammanfattning : Kurs: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet, 4FE19E, VT17 Författare: Martin Norén och Kristoffer Nählstedt Handledare: Hana Hulthén Examinator: Helena Forslund Titel: Hemtjänsten i Växjö kommun - En fallstudie om personal- och ruttplanering Bakgrund: Boendeformen särskilt boende har minskat påtagligt de senaste åren och förväntas minska ytterligare i framtiden. Samtidigt ökar andelen äldre som är i behov av vård och omsorg. LÄS MER

 3. 3. Mötet med den andre : en essä om den svårfångade dialogen

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

  Författare :Bodil Lagerås; [2016]
  Nyckelord :Dialog; skådespelare; improvisation; skådespelarstudenter; lärare i scenisk gestaltning; regissör; möten; repetitioner; fältarbete;

  Sammanfattning : Denna essä handlar om den pedagogiska situationen mellan lärare i scenisk gestaltning och skådespelarstudenter i en kurs i scenisk gestaltning på en konsnärlig högskola. Utgångspunkten är mitt fältarbete med deltagande observation som jag genomförde när jag följde undervisningen samt intervjuer med lärarna. LÄS MER

 4. 4. Ekonomiska resursers påverkan på elevers prestationer - En jämförande studie av de svenska och finska skolsystemens resursallokering.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Rudolfsson; Emil Blomberg; David Malmgren; [2016]
  Nyckelord :Resursallokering; kostnadseffektivitet; grundskolan; utbildning; jämförelse; Sverige; Finland.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Ekonomiska resursers påverkan på elevers prestationer - En jämförande studie av de svenska och finska skolsystemens resursallokering. Datum: 11 januari 2016 Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning, 15 HP Författare: Emil Blomberg, David Malmgren och Martin Rudolfsson Handledare: Peter W Jönsson Nyckelord: Resursallokering, kostnadseffektivitet, grundskolan, utbildning, jämförelse, Sverige, Finland. LÄS MER

 5. 5. En fallstudie om e-handel : Identifierade slöserier i returflödet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Kristoffer Nählstedt; Martin Norén; Oscar Weberg; [2016]
  Nyckelord :Returer; kläder; Return Management; slöseri; Value Stream Mapping; VSM; Lean Production;

  Sammanfattning : Kurs: Ämnesfördjupande kurs i logistik, 2FE02E, VT 2015Författare: Martin Norén Kristoffer Nählstedt och Oscar WebergHandledare: Petra AnderssonExaminator: Åsa GustafssonTitel: En fallstudie om e-handel – Identifierade slöserier i returflödetBakgrund: I en bransch med mycket returer krävs en effektiv hantering av returer för att inte kostnaderna ska skena iväg. Hela returflödet behöver vara smidigt för att snabbt få ut returnerade varor på marknaden igen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Martin Kurs.

Din email-adress: