Sökning: "Martin Kurs"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Martin Kurs.

 1. 1. En fallstudie om e-handel : Identifierade slöserier i returflödet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Kristoffer Nählstedt; Martin Norén; Oscar Weberg; [2016]
  Nyckelord :Returer; kläder; Return Management; slöseri; Value Stream Mapping; VSM; Lean Production;

  Sammanfattning : Kurs: Ämnesfördjupande kurs i logistik, 2FE02E, VT 2015Författare: Martin Norén Kristoffer Nählstedt och Oscar WebergHandledare: Petra AnderssonExaminator: Åsa GustafssonTitel: En fallstudie om e-handel – Identifierade slöserier i returflödetBakgrund: I en bransch med mycket returer krävs en effektiv hantering av returer för att inte kostnaderna ska skena iväg. Hela returflödet behöver vara smidigt för att snabbt få ut returnerade varor på marknaden igen. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapets påverkan på kundrelationer inom B2B

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Martin Hammargren; Patrik Skoog; [2016]
  Nyckelord :Transaktionellt ledarskap; Transformativt ledarskap; Motivation hos medarbetare; Kundrelationer; B2B-kontext;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Ledarskapets påverkan på kundrelationer inom B2B. Hur motiveras medarbetare att skapa och bibehålla kundrelationer? Författare: Martin Hammargren, Patrik Skoog Kurs: EK230A Företagsekonomi III, 61-90 hp Handledare: Jean-Charles Languilaire Nyckelord: Transaktionellt ledarskap, transformativt ledarskap, motivation hos medarbetare, kundrelationer, B2B-kontext Syfte: Syftet med studien är att förklara hur transaktionellt och transformativt ledarskap påverkar medarbetares motivation till att skapa och bibehålla kundrelationer inom företag i en B2B-kontext. LÄS MER

 3. 3. Ekonomiska resursers påverkan på elevers prestationer - En jämförande studie av de svenska och finska skolsystemens resursallokering.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Rudolfsson; Emil Blomberg; David Malmgren; [2016]
  Nyckelord :kostnadseffektivitet; Resursallokering; grundskolan; utbildning; jämförelse; Sverige; Finland.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The impact of economic resources on pupil performance - A comparative study of the Swedish and Finnish education systems’ resource allocation.Date: January 11th, 2016 Course: FEKH69, Bachelor thesis in Business Administration Authors: Emil Blomberg, David Malmgren och Martin Rudolfsson Advisor: Peter W JönssonKey words: Resource allocation, cost-effectiveness, compulsory school, education, comparison, Sweden, Finland. LÄS MER

 4. 4. Egna märkesvaror och beslut kring vertikal integration

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Moell; Petra Charlotte Rebecka Görman; Alexander Martin Alm; [2015]
  Nyckelord :Brands; Private Labels; Vertical integration; Transaction cost theory; Resource-based view; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title:Seminar date: Course:Authors: Advisor: Keywords:Thesis purpose: Methodology:“Private label products and the decision on vertical integration” - A case study of the decision-making at ICA.2015- 01-16FEKH19, Degree Project Undergraduate Level, Business Administration, 15 University Credit PointsAlexander Alm, Petra Görman, Maximilian Moëll Niklas HallbergPrivate Labels, Brands, Vertical integration, Transaction cost theory, Resource-based viewWhat factors influence a company's decision-making in the selection of private label products?The methodology underlying the thesis is a qualitative case study at ICA. LÄS MER

 5. 5. Planering och projektuppföljning med Scrum och Line of balance : En undersökande och teoriprövande fallstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Martin Mattsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledningsvis i uppsatsen introduceras läsaren till ämnet som grundar sig i utveckling av programvara vars projekt enligt dagens uppfattning bör hanteras med så kallade agila metoder. Dessa metoder innebär såväl fördelar som problem för verksamheten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Martin Kurs.

Din email-adress: