Sökning: "Martin Kurs"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Martin Kurs.

 1. 1. Mötet med den andre : en essä om den svårfångade dialogen

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

  Författare :Bodil Lagerås; [2016]
  Nyckelord :Dialog; skådespelare; improvisation; skådespelarstudenter; lärare i scenisk gestaltning; regissör; möten; repetitioner; fältarbete;

  Sammanfattning : Denna essä handlar om den pedagogiska situationen mellan lärare i scenisk gestaltning och skådespelarstudenter i en kurs i scenisk gestaltning på en konsnärlig högskola. Utgångspunkten är mitt fältarbete med deltagande observation som jag genomförde när jag följde undervisningen samt intervjuer med lärarna. LÄS MER

 2. 2. Ekonomiska resursers påverkan på elevers prestationer - En jämförande studie av de svenska och finska skolsystemens resursallokering.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Rudolfsson; Emil Blomberg; David Malmgren; [2016]
  Nyckelord :Resursallokering; kostnadseffektivitet; grundskolan; utbildning; jämförelse; Sverige; Finland.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Ekonomiska resursers påverkan på elevers prestationer - En jämförande studie av de svenska och finska skolsystemens resursallokering. Datum: 11 januari 2016 Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning, 15 HP Författare: Emil Blomberg, David Malmgren och Martin Rudolfsson Handledare: Peter W Jönsson Nyckelord: Resursallokering, kostnadseffektivitet, grundskolan, utbildning, jämförelse, Sverige, Finland. LÄS MER

 3. 3. En fallstudie om e-handel : Identifierade slöserier i returflödet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Kristoffer Nählstedt; Martin Norén; Oscar Weberg; [2016]
  Nyckelord :Returer; kläder; Return Management; slöseri; Value Stream Mapping; VSM; Lean Production;

  Sammanfattning : Kurs: Ämnesfördjupande kurs i logistik, 2FE02E, VT 2015Författare: Martin Norén Kristoffer Nählstedt och Oscar WebergHandledare: Petra AnderssonExaminator: Åsa GustafssonTitel: En fallstudie om e-handel – Identifierade slöserier i returflödetBakgrund: I en bransch med mycket returer krävs en effektiv hantering av returer för att inte kostnaderna ska skena iväg. Hela returflödet behöver vara smidigt för att snabbt få ut returnerade varor på marknaden igen. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapets påverkan på kundrelationer inom B2B

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Martin Hammargren; Patrik Skoog; [2016]
  Nyckelord :Transaktionellt ledarskap; Transformativt ledarskap; Motivation hos medarbetare; Kundrelationer; B2B-kontext;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Ledarskapets påverkan på kundrelationer inom B2B. Hur motiveras medarbetare att skapa och bibehålla kundrelationer? Författare: Martin Hammargren, Patrik Skoog Kurs: EK230A Företagsekonomi III, 61-90 hp Handledare: Jean-Charles Languilaire Nyckelord: Transaktionellt ledarskap, transformativt ledarskap, motivation hos medarbetare, kundrelationer, B2B-kontext Syfte: Syftet med studien är att förklara hur transaktionellt och transformativt ledarskap påverkar medarbetares motivation till att skapa och bibehålla kundrelationer inom företag i en B2B-kontext. LÄS MER

 5. 5. Reporäntans påverkan på svenska branschindex

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Klarin; Richard Eek; Christofer Karlsson; [2015]
  Nyckelord :ränteförändring; branschindex; händelsestudie; onormal avkastning; Reporänta; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Reporäntans påverkan på svenska branschindex Seminariedatum: 2015-01-15 Ämne/kurs: FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP Författare: Richard Eek, Martin Klarin, Christofer Karlsson Handledare: Erling Green Fem nyckelord: Reporänta, onormal avkastning, händelsestudie, branschindex, ränteförändring. Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att utreda marknadseffektiviteten samt vilken inverkan en justering av reporäntan har på olika branschindex på den svenska aktiemarknaden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Martin Kurs.

Din email-adress: