Sökning: "Martin Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Martin Larsson.

 1. 1. Leder utbildning i förflyttningsteknik till en upplevd beteendeförändring hos vårdpersonal? : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Joakim Strömberg; Martin Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tork- och lagringskostnader i befintliga spannmålsanläggningar

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Martin Larsson; Arvid Hall Svensson; [2017]
  Nyckelord :lagring; kostnader; lönsamhet; torkning; hantering; tidsåtgång; investering;

  Sammanfattning : Att lagra spannmålen hemma på gården är något som många lantbrukare gör i hopp om att kunna sälja det till ett bättre pris senare på året. Att sälja spannmålen senare på året kan ge ett högre pris på 0,2 kr per kg spannmål. Tidigare studier av Westlin. LÄS MER

 3. 3. Hylte carport : Carporten som laddar bilen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Martin Larsson; Viggo Sarner; [2017]
  Nyckelord :Solar-energy; EV charging; Internal electricity consumption; Load management; Carport; Solenergi; Elbilsladdning; Egenanvändning; Laststyrning; Carport;

  Sammanfattning : This study analyses a carport located in the Hylte municipality equipped with eight EV charging stations that use solar panels as its only roof material. The main focus of the report is to review the maximizing of internal electricity consumption, implementation of load management, effects on the local grid and to report general improvements. LÄS MER

 4. 4. ”Man är ju först och främst en kvinna i deras ögon.” : Kvinnliga och manliga entreprenörers upplevelse av möten med finansiärer

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Martin Larsson; Lars-Anton Wikman; [2017]
  Nyckelord :gender; entrepreneur; entrepreneurship; investor; genus; entreprenör; entreprenörskap; finansiär; bemötande;

  Sammanfattning : Denna studies ändamål är att undersöka hur entreprenörer upplever mötet med finansiärer och om upplevelserna skiljer sig mellan kvinnor och män. För att undersöka detta har elva stycken djupintervjuer gjorts med entreprenörer. Sex av dessa entreprenörer är kvinnor och fem stycken är män. LÄS MER

 5. 5. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Josefin Dahlquist; Martin Larsson; Tea Rickfält; [2017]
  Nyckelord :Esker; roadway contaminant dispersion; sustainable stormwater management; Ulleråker; Föroreningsspridning; hållbar dagvattenhantering; rullstensås; Ulleråker;

  Sammanfattning : Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Martin Larsson.

Din email-adress: