Sökning: "Martin Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden Martin Larsson.

 1. 1. Leder utbildning i förflyttningsteknik till en upplevd beteendeförändring hos vårdpersonal? : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Joakim Strömberg; Martin Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Markåtkomst för järnvägstunnlar – hur säkerställs det? : En sammanställning av statistik och motiv från år 2004 till idag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Martin Larsson; Amelie Sundahl; [2018]
  Nyckelord :Järnväg; järnvägstunnel; markåtkomst; fastighetsbildning; servitut; tredimensionell fastighet; tredimensionell fastighetsbildning;

  Sammanfattning : Sedan den 1 januari år 2004 är det möjligt att bilda tredimensionella fastigheter i Sverige. Ett av syftena med den nya lagstiftningen var att möjliggöra äganderätt för tunnlar. Tunnlar kan användas till många olika ändamål, bland annat för järnväg. LÄS MER

 3. 3. Värdegrundsarbetet nattetid : En kvalitativ studie om hur nattpatrullens medarbetare beskriver vård- och omsorgsarbetet i äldreomsorgen utifrån den nationella värdegrunden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Melissa Larsson; [2018]
  Nyckelord :Night patrol; Home care; Ethics; National value base; Elderly care; Nattpatrull; Hemtjänst; Etik; Nationella värdegrunden; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how employees in Swedish elderly care, more specific night patrols, describe their care work based on the national value base. A qualitative ap-proach has been used as a method in this study, with semi-structured interviews as a base. LÄS MER

 4. 4. Rapid Prototyping of Microgrid Controllers for Autonomous and Grid-Connected Operation

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Joel Henriksson Larsson; Martin Becedas Dahl; [2018]
  Nyckelord :microgrid; controller; raspberry pi; power systems;

  Sammanfattning : Detta projekt har haft målet att designa en regulator som ska hålla en viss frekvens och spänning i ett microgrid under olika steg. Dessa var att koppla bort microgridet från huvudnätet, justera fasvinkeln så att den överensstämmer med huvudnätets och till sist återansluta näten. Fyra olika scenarier genomfördes. LÄS MER

 5. 5. Tork- och lagringskostnader i befintliga spannmålsanläggningar

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Martin Larsson; Arvid Hall Svensson; [2017]
  Nyckelord :lagring; kostnader; lönsamhet; torkning; hantering; tidsåtgång; investering;

  Sammanfattning : Att lagra spannmålen hemma på gården är något som många lantbrukare gör i hopp om att kunna sälja det till ett bättre pris senare på året. Att sälja spannmålen senare på året kan ge ett högre pris på 0,2 kr per kg spannmål. Tidigare studier av Westlin. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Martin Larsson.

Din email-adress: