Sökning: "Mathias Tester"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Mathias Tester.

 1. 1. Undersökning av EGR-system i singelcylinder-provcell – med fokus på ökad tillgänglig EGR-mängd

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Mathias Wallentin; [2018]
  Nyckelord :EGR; faktorförsök; singelcylinder-motor; provcell;

  Sammanfattning : Dagens förbränningsmotorer ställs inför allt högre krav på att minimera de miljöfarliga restprodukter som förbränningen av luft och bränsle ger upphov till. Efterbehandlingssystem har utvecklats i olika former för detta ändamål, där en utav dessa är EGR: Exhaust gas recirculation som bygger på att en del av motorns avgaser överförs tillbaka in i motorn och minskar bildningen av termiska kvävoxider. LÄS MER

 2. 2. Kan koffein innan träning förbättra den aeroba prestationen över tid?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mathias Angelin; Anton Hallor; [2017]
  Nyckelord :Löpning; ergogena tillskott; VO2max; intervaller;

  Sammanfattning : Introduktion : För att prestera väl inom en uthållighetsbaserad idrott krävs en hög aerob förmåga. För att öka den aeroba prestationen krävs träning, vilket har varit känt länge. Att maximera effekten av träningen är av stort intresse hos de allra flesta idrottare. LÄS MER

 3. 3. Water treatment at personal level : An examination of five products intended for a small scale, personal point-of-use

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Mathias Österdahl; [2016]
  Nyckelord :Water treatment; relief work; international missions; drinking water; disasters; Vattenrening; hjälparbete; internationella insatser; dricksvatten; katastrofer;

  Sammanfattning : Water, and particularly clean water is essential for humans with a profound effect on health and has the capacity to reduce illnesses. Paradoxical, water is a medium where disease causing agents could be transmitted into the human body. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av inomhuslokalisering med Bluetooth Low Energy

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Mathias Johansson; Mikael Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Bluetooth Low Energy; trilateration; inomhuslokalisering; signalstyrka; RSSI;

  Sammanfattning : Wireless communication is becoming more common, a relatively new technology within the area is Bluetooth Low Energy. It’s been developed to be energy efficient and in regard to compatibility. Alongside the growth of wireless technology, scientists and companies are looking for new areas of use. LÄS MER

 5. 5. Frifallslivbåtars begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Kalmar/Sjöfartshögskolan; Högskolan i Kalmar/Sjöfartshögskolan

  Författare :Cyrille Ellmark; Mathias Käck; [2008]
  Nyckelord :Free-fall lifeboats; Accidents; Lifeboats; Frifallslivbåtar; Olyckor; Livbåtar;

  Sammanfattning : Olyckor sker vid övning med frifallslivbåtar. Detta borde gå att arbeta bort med bättre utrustning och bättre utbildning. Eftersom olyckor inträffar oftare vid övning ombord i fartygen än vid övning iland borde den senare biten vara mer avgörande: Vid övningar bör vikt läggas vid hur man spänner fast sig på ett korrekt sätt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Mathias Tester.

Din email-adress: