Sökning: "Mathias Tester"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Mathias Tester.

 1. 1. Kan koffein innan träning förbättra den aeroba prestationen över tid?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mathias Angelin; Anton Hallor; [2017]
  Nyckelord :Löpning; ergogena tillskott; VO2max; intervaller;

  Sammanfattning : Introduktion : För att prestera väl inom en uthållighetsbaserad idrott krävs en hög aerob förmåga. För att öka den aeroba prestationen krävs träning, vilket har varit känt länge. Att maximera effekten av träningen är av stort intresse hos de allra flesta idrottare. LÄS MER

 2. 2. Water treatment at personal level : An examination of five products intended for a small scale, personal point-of-use

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Mathias Österdahl; [2016]
  Nyckelord :Water treatment; relief work; international missions; drinking water; disasters; Vattenrening; hjälparbete; internationella insatser; dricksvatten; katastrofer;

  Sammanfattning : Water, and particularly clean water is essential for humans with a profound effect on health and has the capacity to reduce illnesses. Paradoxical, water is a medium where disease causing agents could be transmitted into the human body. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av inomhuslokalisering med Bluetooth Low Energy

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Mathias Johansson; Mikael Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Bluetooth Low Energy; trilateration; inomhuslokalisering; signalstyrka; RSSI;

  Sammanfattning : Wireless communication is becoming more common, a relatively new technology within the area is Bluetooth Low Energy. It’s been developed to be energy efficient and in regard to compatibility. Alongside the growth of wireless technology, scientists and companies are looking for new areas of use. LÄS MER

 4. 4. Frifallslivbåtars begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Kalmar/Sjöfartshögskolan; Högskolan i Kalmar/Sjöfartshögskolan

  Författare :Cyrille Ellmark; Mathias Käck; [2008]
  Nyckelord :Free-fall lifeboats; Accidents; Lifeboats; Frifallslivbåtar; Olyckor; Livbåtar;

  Sammanfattning : Olyckor sker vid övning med frifallslivbåtar. Detta borde gå att arbeta bort med bättre utrustning och bättre utbildning. Eftersom olyckor inträffar oftare vid övning ombord i fartygen än vid övning iland borde den senare biten vara mer avgörande: Vid övningar bör vikt läggas vid hur man spänner fast sig på ett korrekt sätt. LÄS MER

 5. 5. Användarstyrd filmsajt - med felkontroll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Mathias Hedberg; Sandra Holst; [2006]
  Nyckelord :filmsajt; felkontroll; kodningskontroll; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna examensrapport redogör för vår undersökning om hur man kan ge användarna större frihet att lägga till och styra innehållet på en filmsajt utan att felaktig information uppstår. Med arbetet ville vi förbättra den felkontroll som sker på användarstyrda sajter idag med avseende på svordomar, olämplig presentation samt innehållets äkthet och anpassa detta efter innehållet på en filmsajt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Mathias Tester.

Din email-adress: