Sökning: "Maths Lindström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maths Lindström.

  1. 1. Vad tror du att du egentligen tror? : En studie av gymnasieelevers uppfattning kring religion och religiositet

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier; Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

    Författare :Emil Lindström; Maths Elfvendal; [2014]
    Nyckelord :modern religiosity; attribution theory; knowledge sociology; faith; religion;

    Sammanfattning : This essey examines high school student’s religiosity and their views on religion. This view is later compared with the student’s description of their own faith. The essay uses a qualitative research method where the students are given open questions which they answer freely. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Maths Lindström.

Din email-adress: