Sökning: "Matilda Wanngård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Wanngård.

  1. 1. "En klients önkemål kan vara ett hinder i arbetet" : en studie om individuella bedömningar inom socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

    Författare :Matilda Wanngård; [2016]
    Nyckelord :financial assistance; self- sufficiency; individual assessments; discretion; street-level bureaucracy; obligatory activation; ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; självförsörjning; individuella bedömningar; handlingsutrymme; frontlinjebyråkrati; aktiveringskrav;

    Sammanfattning : Abstract This paper is a peer-review about social workers´ experiences and descriptions of making individual assessments of their unemployed clients when working toward self-sufficiency and eventual obstacle for making them. The paper also deals with how social workers prioritize their work tasks. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Matilda Wanngård.

Din email-adress: