Sökning: "Matthias Budell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matthias Budell.

  1. 1. Polisens informationsskyldighet till brottsoffer

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Matthias Budell; Claes Källstedt; [2003]
    Nyckelord :Brottsoffer och Brottsförebyggande arbete;

    Sammanfattning : I den inledande delen av arbetet försöker vi förklara begreppet brottsoffer och de juridiska aspekterna kring uttrycket. För att få en inblick i brottsofferfrågornas framväxt har vi berört de viktigaste milstolparna och reformerna som gjorts i Sverige under de senaste decennierna angående ett brottsoffers status. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Matthias Budell.

Din email-adress: