Sökning: "Mattias Hurtig"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mattias Hurtig.

 1. 1. Familjens upplevelser av sin situation under barnets cancerbehandling : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnea Lönn; Mattias Hurtig; [2016]
  Nyckelord :Cancer; familj; upplevelse; behandling;

  Sammanfattning : BakgrundNär ett barn insjuknar i cancer drabbar det hela familjen. Biverkningar från behandlingar och alla sjukhusbesök förändrar det vardagliga livet. Som sjuksköterska ska man ha i åtanke att anhöriga är delaktiga i vården av patienten och att de behöver stöd och avlastning. LÄS MER

 2. 2. Vad förväntas av en fritidslärare? : Upplevelser och förväntningar kring yrkesrollen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Heleander; Mattias Henriksson; Tobias Hurtig; [2015]
  Nyckelord :Yrkesroll; fritidshem; förväntningar; vårdnadshavare; upplevelser;

  Sammanfattning : BakgrundFritidslärarens uppdrag kan ibland uppfattas som oklar för verksamma pedagoger och vårdnadshavare till barnen i fritidshemsverksamheten. Bristande kunskaper om fritidshemmets betydelse kan göra att det hamnar i skymundan av övrig skolverksamhet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Mattias Hurtig.

Din email-adress: