Sökning: "Mattias Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Mattias Svensson.

 1. 1. “The quest to attract female video game employees” Employer branding: Factors limiting women to initiate a career in the video game industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alan Mahmodiana; Mattias Svensson; [2018-07-03]
  Nyckelord :Employer Branding; Gender Discrimination; Women; Video game industry; Social Cognitive Career; SCCT; Recruiting; Diversity; Marketing;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Logistik för byggarbetsplatser i tätbebyggda stadsområden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Mattias Svensson; Michal Pasternak; [2018]
  Nyckelord :Construction site plan; Workplace logistics; Just in time; Lean construction; Delivery planning; Logistic; Joint distribution; Supply chain management; Citylogistics.; APD-plan; Arbetsplatslogistik; Just in time; Lean construction; Leveransplanering; Logistik; Samlastning; Supply chain management; Trånga byggarbetsplatser;

  Sammanfattning : Purpose: Continously growing cities and increasing population sets new demands inthe building industry. Contractors are facing new challenges regarding constructionsite-logistics in densely populated areas where the use of large transports is limited. LÄS MER

 3. 3. CSR in Sports Organisations : A Multiple Case Study Aimed to Explore the Factors Influencing Sports Organisations Adoption of CSR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Mattias Johansson; Pontus Svensson; [2018]
  Nyckelord :Membership-Owned Sports Organisations; CSR; Influencing Factors;

  Sammanfattning : CSR has become a more frequent activity in the sport industry. Several sports organisations have adopted this socially acceptable concept, making it present during sporting events and matches. LÄS MER

 4. 4. Att behandla depression hos äldre : en global utmaning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Mattias Åman Svensson; [2018]
  Nyckelord :elderly; depression; treatment; effect; äldre; depression; behandlingsmetoder; effekt;

  Sammanfattning : Inledning: Äldre utgör den största gruppen som drabbas av depression och är också den snabbast ökande gruppen i världen som lider av depression. Det råder en brist på forskning inom området och det finns indikationer på att äldre inte svarar på samma sätt som yngre vid behandling. LÄS MER

 5. 5. Waste i en orderhanteringsprocess : en fallstudie vid ett grossistföretags webblager

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Max Jakobsson; Rickard Gustavsson; Mattias Svensson; [2018]
  Nyckelord :waste; webblager; grossistföretag; e-handel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konkurrensen om kunder ökar allt mer inom e-handeln. Inom grossistföretag är lagerverksamheten den viktigaste komponenten för en framgångsrik verksamhet och detta blir allt viktigare då e-handeln expanderar. För att driva en effektiv lagerverksamhet bör företag identifiera och eliminera waste. Frågeställningar:1. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Mattias Svensson.

Din email-adress: