Sökning: "Medias roll I en demokrati"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Medias roll I en demokrati.

 1. 1. Mäktig media och passiva politiker. Om Västsvenska paketet och medias roll i demokratin

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Näslund; Lovisa Hedin; [2015]
  Nyckelord :media; demokrati; politisk kommunikation; gestaltning; upplyst förståelse; politikermisstro; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka medias roll i demokratin som en aktör med makt och som en arena för kommunikation mellan politiker och medborgare. Vi gör detta genom att titta på fallet med infrastruktursatsningen Västsvenska paketet i Göteborg, om vilket medborgare och sittande politiker har delade meningar. LÄS MER

 2. 2. PR-byrån -Den tredje statsmaktens död?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Svensson; Erik Hellqvist; [2013]
  Nyckelord :Demokrati; hegemoni; media; nyliberalism; PR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En PR-byrå erbjuder vem som helst en bred palett av tjänster som syftar till att denne någon får mer utrymme på den politiska dagordningen. Utrymmet används för att bilda opinion i den riktning denne någon, också känd som kunden, vill. Nyss sagda kan vara problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Förhoppningar och hotbilder : En diskursanalys av Dagens Nyheters framställning av den genförändrade maten år 2000-2004

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Elin Mlakar; [2004]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Genteknik; genförändrad mat; massmedia; Dagens Nyheter; diskursanalys; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Sedan andra världskriget har en rad tekniker utvecklats som drastiskt förändrat såväl människors omvärld och livsvillkor som det offentliga samtalet. Gentekniken utgör ett belysande exempel, inte minst genom tillämpningen inom livsmedelsproduktionen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Medias roll I en demokrati.

Din email-adress: