Sökning: "Medical Department"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden Medical Department.

 1. 1. Effekten av interventioner gällande följsamhet till kliniska riktlinjer för PVK

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Berg; Nina Niklewski; [2018]
  Nyckelord :evidens-baserad omvårdnad; följsamhet; intervention; PVK; riktlinje;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inläggning av perifer venkateter (PVK) är en vanligt förekommande medicinsk-teknisk åtgärd inom sjukvården. För att kunna möjliggöra kvalitet, säkerhet och förhindrande av komplikationer behövs riktlinjer som vårdpersonal kan förhålla sig till. LÄS MER

 2. 2. Patienten upplevelse av bemötande på akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Julia Mlakar; Agnes Bark; [2017]
  Nyckelord :caregiver; emergency department; encounter; patients; perception; akutmottagning; bemötande; patienter; upplevelse; vårdare;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är det många människor som söker sig till akutmottagningen av olika orsaker. På grund av den stora mängden patienter kan arbetsbelastningen bli hög för vårdpersonalen, och de kan därför tvingas prioritera medicinska aspekter före de psykologiska behoven. LÄS MER

 3. 3. Ett komplext omhändertagande : - En intervjustudie om akut omhändertagande av svårt sjuka sepsispatienter och patienter med trauma

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Isabelle Briland; Malinn Svensson; [2017]
  Nyckelord :Kvalitativ; Trauma; Svår sepsis; Septisk chock; Akut omhändertagande; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund:Befolkningen blir allt äldre och kräver en mer komplex vård, vilket gör att framtidens sjukvård måste kunna interagera med andra verksamheter. Intensivvårdssjuksköterskan och sjuksköterskan på akutmottagning har ett nära samarbete vid det akuta omhändertagandet av allvarligt sjuka patienter. LÄS MER

 4. 4. Patient self-registration : Design of a digital tool for an emergency department

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Maria Eckerberg; [2017]
  Nyckelord :emergency department; patient registration; design theory; waiting room; prototyping; user experience; akutmottagning; patientregistrering; designteoti; väntrum; prototypande; användarupplevelse;

  Sammanfattning : In this bachelor thesis, a prototype of a digital tool is designed, aimed at self-registering patient data in an emergency ward. Normally, patients not arriving by ambulance are treated in the order they enter the waiting room. LÄS MER

 5. 5. Objectively recognizing human activity in body-worn sensor data with (more or less) deep neural networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Sofia Broomé; [2017]
  Nyckelord :activity recognition; human activity recognition; human activity; deep learning; rnn; cnn; lstm;

  Sammanfattning : This thesis concerns the application of different artificial neural network architectures on the classification of multivariate accelerometer time series data into activity classes such as sitting, lying down, running, or walking. There is a strong correlation between increased health risks in children and their amount of daily screen time (as reported in questionnaires). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Medical Department.

Din email-adress: