Sökning: "Medical Department"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden Medical Department.

 1. 1. Sjuksköterskans ledande funktion på en akutmottagning : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Kristina Janerfelt; Gunilla Moberg; [2018]
  Nyckelord :Emergency medical service; Experience; Intuition; Communication; Leadership; Akutsjukvård; Erfarenheter; Intuition; Kommunikation; Ledarskap;

  Sammanfattning : Arbetet på en akutmottagning är både komplex och oförutsägbar där patienten är ett oskrivet blad vid ankomst. Detta ställer krav på sjuksköterskans omhändertagande och ledarskap. Det förväntas att sjuksköterskan har förmåga att omhänderta och ge patienter vård på en avancerad nivå och på ett patientsäkert sätt. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse vid crowding på akutmottagningar : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Lindblom; Elin Nestorson; [2018]
  Nyckelord :Crowding; Akutsjukvård; Sjuksköterskor; Upplevelse; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING En akutmottagning är en organisation uppbyggd för att ta hand om den akut sjuka patienten, vårda, stabilisera dennes tillstånd, behandla och bedriva kvalitativ vård i det akuta skedet. En trend ses världen över med ett ökat patientinflöde till våra akutmottagningar, vilket ställer högre krav på organisationen. LÄS MER

 3. 3. Jag måste till akuten, hur ska det annars gå? : en systematisk litteraturöversikt om mångbesök på akutmottagningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Katri Tammelin; Samra Levnjak; [2018]
  Nyckelord :Frequent attender; patient perspective; emergency department; health; literature review; Mångbesökare; patientperspektiv; akutmottagning; hälsa; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Året runt söker sig människor till akutmottagningen på grund av problem med sin hälsa. Vissa besöker akutmottagningen oftare än andra. Av det totala besöksantalet inom akutsjukvården utgör mångbesökare ca 10 %. LÄS MER

 4. 4. Intranasal smärtlindring med sufentanil i en prehospital kontext : en kvantitativ studie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Björn Haglund; Johan Linde; [2018]
  Nyckelord :Prehospital; Intranasal; Sufentanil; Pain management; VAS; Prehospital; Intranasal; Sufentanil; Smärtbehandling; VAS;

  Sammanfattning : Sedan början av 2000-talet har ambulanssjukvården haft en snabb utveckling inom flera områden. Möjligheten att administrera smärtlindring har utvecklats och dagens ambulanser är nu mer välutrustade med ett flertal smärtlindrande preparat att välja mellan. Detta ställer stora krav på den specialistsjuksköterska som vårdar patienten. LÄS MER

 5. 5. Tillsammans i kaoset : - Hur sjuksköterskor upplever att patienter påverkas av arbetsmiljön på en akutmottagning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Liza Dahlgren; Linda Peltonen; [2018]
  Nyckelord :Emergency department; Working environment; Patient safety; Lifeworld; Care suffering; Nurses experience; Patients; Akutmottagning; Arbetsmiljö; Patientsäkerhet; Livsvärld; Vårdlidande; Sjuksköterskors upplevelser; Patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Besöksantalet på akutmottagningar i Sverige har senaste åren ökat och hög arbetsbelastning är vanligt förekommande. Stort patientantal, för få vårdplatser och långa väntetider leder till stress hos sjuksköterskor och att patientsäkerheten minskar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Medical Department.

Din email-adress: