Sökning: "Metod internet"

Visar resultat 1 - 5 av 921 uppsatser innehållade orden Metod internet.

 1. 1. Medier och den uppfattade verkligheten Hur nyhetskonsumtion påverkar uppfattningen om Sveriges företagsklimat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tim Segerberg; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete: 15 hpKurs: MK1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTemin/år: VT/2017Handledare: Bengt JohanssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 54Antal ord: 17 360Nyckelord: Nyhetskonsumtion, verklighetsuppfattning, opinionsbildning, företagsklimat.Syfte: Att undersöka hur nyhetskonsumtion påverkar verklighetsuppfattningar genom att analysera sambandet mellan nyhetskonsumtion och uppfattningen om Sveriges företagsklimat för åren 2001 och 2014. LÄS MER

 2. 2. DEN MODERNA REKLAMUNDVIKAREN En kvalitativ studie om användare av annonsblockerare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Carl Thorén; Oscar Wiktkorsson; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå:GrundnivåTermin/år:Vårterminen 2017Handledare:Gustav PerssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:39 sidor. Exklusive bilagorAntal ord:16033Nyckelord:Reklamundvikande, reklamattityder, annonsblockerare, adblocker, banner blindness, reactance theory, mobile-ads, desktop ads, personalized ads, riktad reklam, retargeting, personlig intergritetSyfte:Att undersöka hur användare av annonsblockerare tänker kring sin användningTeori:Reactance theory, Technology acceptance model, forskning om reklamundvikandeMetod:KvalitativMaterial:Tio individuella samtalsintervjuerResultat:Huvudorsaken till att installera en annonsblockerare är att man inte vill vänta på innehåll på internet. LÄS MER

 3. 3. SJÄLVSKATTAD HÖRAPPARATANVÄNDNING OCH RESULTAT PÅ HEARING HANDICAP INVENTORY FOR THE ELDERLY, HHIE - en studie om användningstidens inverkan på utfallet av en internetbaserad rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Ekdahl; Anna Olsson; [2017-06-29]
  Nyckelord :Audiologisk grupprehabilitering; IOI-HA; HHIE; hörapparatanvändning; internetbaserad rehabiliteringsintervention; Audiologic group rehabilitation; hearing aid use; internet-based rehabilitation intervention;

  Sammanfattning : Background: Previous research has shown advantages with high hearing aid use and also for audiologicrehabilitation in group sessions.Purpose: The purpose of this study was to investigate if self-reported hearing aid use before participationin a rehabilitation intervention was of value for the results measured by Hearing HandicapInventory for the Elderly, HHIE. LÄS MER

 4. 4. VILKEN EVIDENS FINNS DET FÖR UTBILDNING I KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER INOM AUDIOLOGISK REHABILITERING? En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maja Pettersson; Ann-Katrin Thulin; [2017-06-29]
  Nyckelord :Kommunikationsstrategier; audiologisk rehabilitering; grupprehabilitering; internetbaserad rehabilitering; tillgänglighet; Communication strategies; audiological rehabilitation; group rehabilitation; internetbased rehabilitation; accessibility;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose of this descriptive review was to describe audiological rehabilitation interventions aiming to teach communication strategies .Theory:Hearing impairment affects the ability to understand speech, and hearing aids can not fully restore auditory function. LÄS MER

 5. 5. Upplevd hörselstatus hos förskollärare i traditionella- samt hörselintegrerade förskolor – En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johncoln Phan; Gisela Erixon; [2017-06-29]
  Nyckelord :Audiologi; förskollärare; ljudmiljö; buller; hörselintegrerad förskola; hörselstatus;

  Sammanfattning : Purpose:The aim of this study was to investigate and compare the subjective hearing status of preschool teachers and hearing integrated preschools. We also wanted to investigate the acoustic environment of the preschools.Background:Preschool teachers are exposed to a different kind of noise that is studied traditionally, for example in industry. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Metod internet.

Din email-adress: