Sökning: "Michael Hanses"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michael Hanses.

  1. 1. "Plötsligt var världen här" : Bibliotek och integration i tre Stockholmsförorter

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM; Uppsala universitet/Institutionen för ABM

    Författare :Beatrice Ericsson; Michael Nordeman; [2011]
    Nyckelord :Integration; Immigrants; Public Libraries; Stockholm Metropolitan Area Sweden ; Qualitative Research; folkbibliotek - målsättning och uppgifter; integration av invandrare; Stockholms län; kvalitativ metod;

    Sammanfattning : The aim of this two years master thesis in Library and Information Science is to examine how librarians and library managers in the three Stockholm suburbs of Alby, Fisksätra and Rinkeby think and reason about the role of public libraries in the integration process. The aim is also to examine whether their perception differ from that of local politicians at the municipal level. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Michael Hanses.

Din email-adress: