Sökning: "Mikael Arman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mikael Arman.

 1. 1. Att handla rätt - En kvalitativ studie om den politiska konsumenten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Ågren; Mikael Fransson Arman; Marcus Klasson; [2010]
  Nyckelord :Politisk konsumtion; Identitetsskapande; Senmodernism; Konsumentbeteende; Grön konsumtion Political consumption; Identity; Late Modernity; Consumer Behavior; Green Consumption; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Att handla rätt: En kvalitativ studie om den politiska konsumenten Seminariedatum: 2e juni, 2010 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Linda C. Ågren, Marcus Klasson & Mikael Fransson Arman Handledare: Cecilia Cassinger Fem nyckelord: Politisk konsumtion, Identitetsskapande, Senmodernism, Konsumentbeteende, Grön konsumtion Syfte: Genom att skapa en djupare förståelse för den politiska konsumenten i dennes resonemang kring konsumtion är syftet att bidra med insikter i hur den politiska konsumenten upplever och motiverar sin konsumtion. LÄS MER

 2. 2. Den ideella sektorn i förändring - Har de tappat tron för att behålla plånboken?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annica Sprinchorn; Mikael Fransson Arman; [2007]
  Nyckelord :Ideella organisationer; New Public Management; Upphandling; Särställning; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ideella organisationer har traditionellt sett haft en särställning, och utgjort ett komplement till både den privata och offentliga sektorn i Sverige. Sedan mitten av 90-talet har de generella bidragen till dessa organisationer till stor del försvunnit och ersatts med utkontraktering, upphandling och konkurrensutsättning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Mikael Arman.

Din email-adress: