Sökning: "Mindy Drapsa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mindy Drapsa.

  1. 1. En kartläggning av kalendariska termer i svenskt teckenspråk

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

    Författare :Mindy Drapsa; [2017]
    Nyckelord :Svenskt teckenspråk; kalender; semantisk domän; typologisk parameter;

    Sammanfattning : Kartläggningen av kalendariska tecken som semantisk domän i det svenska teckenspråket grundar sig på en pågående tjeckisk teckenspråkstypologisk studie. Parametrar som kartläggningen fokuserar på är bokstaverade tecken, sammansatta tecken, sifferinkorporering och tecken som placeras utmed tidslinjer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Mindy Drapsa.

Din email-adress: