Sökning: "Mira Anders"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mira Anders.

 1. 1. Markradar- och resistivitetsmätningar : undersökningar utav korrosionsförhöjande markegenskaper kring fjärrvärmeledningar i Ängelholm

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Anders Plan; [2016]
  Nyckelord :resistivitet; markradar; MIRA; fjärrvärme; ledningar; korrosion; lera; markförhållanden; energi; Vinnova; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : District heating pipes at two localities in Ängelholm have been investigated with two geophysical methods; ground penetrating radar (GPR) and resistivity measurements (ERT, Electrical Resistivity Tomography). District heating pipes are constantly exposed to the influence of external- and internal forces. LÄS MER

 2. 2. Minnet av terrordåden den 22 juli 2011 : En kvalitativ innehållsanalys av framställningen av Anders Behring Breivik i Aftonbladet och Dagens Nyheter på årsdagarna av massakern på Utöya

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Mira Ottosson; Mathilda Lindström; [2015]
  Nyckelord :Anders Behring Breivik; Utöya; terrorism; kvalitativ innehållsanalys; diskursanalys; semiotisk analys.;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats ville vi undersöka hur Anders Behring Breivik framställs av Aftonbladet och Dagens Nyheter på årsdagarna av massakern på Utöya som har varit, det vill säga den 22 juli 2012, 2013 och 2014. I frågeställningarna studerade vi vilka teman som återkommer i beskrivningarna av Breivik och texten och bildernas samspel. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Mira Anders.

Din email-adress: