Sökning: "Moa Åkerström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Åkerström.

  1. 1. Diffusa mål och kreativa aktörer : Målstyrning inom Riksteatern

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Moa Thenstedt Åkerström; Carolina Karström; [2012]
    Nyckelord :Målstyrning; organisationskultur; målhierarki; målformulering; Riksteatern;

    Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur organisationen Riksteatern förankrar sina mål i verksamheten och hur dessa implementeras i medarbetarnas vardag. Studien har en kvalitativ ansats och en fallstudie genomfördes på Riksteatern. Ett flertal intervjuer gjordes med nyckelpersoner inom organisationen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Moa Åkerström.

Din email-adress: