Sökning: "Moa Unnermark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Unnermark.

  1. 1. En undersökande studie om frisim : Europeiska elitsimmares generella utvecklingskurva över sex år

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Moa Unnermark; [2015]
    Nyckelord :simning; frisim; elit; europa; tracking; utveckling; tränarlänksimning;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att ta fram en utvecklingskurva för internationella toppsimmare inom simsättet frisim. Målet var att ta fram en generell utvecklingskurva för de fem åren innan en simmare uppnår 900 FINA-poäng första gången. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Moa Unnermark.

Din email-adress: