Sökning: "Modeller"

Visar resultat 1 - 5 av 3076 uppsatser innehållade ordet Modeller.

 1. 1. A geophysical study of the Mertainen area : Modelling and interpretation of primarily aeromagnetic data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Författare :Tobias Ström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nautanen Deformation Zone, is a prominent deformation zone in the Malmfälten area, which is of importance to understand for mineral exploration purposes. In spite of diverse geophysical data being available in Malmfälten and the good correlation between airborne measurements and geological observations, the area has not been fully investigated in detail using the aforementioned available data. LÄS MER

 2. 2. The impact of turbulence on supernovae shockwaves

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Loke Lönnblad Ohlin; [2018]
  Nyckelord :astrophysics; astronomy; supernovae; shockwaves; interstellar medium; massive stars; turbulence; molecular clouds; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The momentum and energy injection from supernovae is one of the main feedback modes, and is therefore key to the understanding of galaxy evolution and star formation. However, due to low resolution, large scale galaxy simulations often have issues with accurately modelling supernovae, and therefore rely on sub-grid models. LÄS MER

 3. 3. En förstudie om Gävleungdomars relation och attityd till närproducerat livsmedel och dess förpackningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Sepideh Tabatabaei; [2018]
  Nyckelord :Local food; food trends; packaging design; food supply chain; marketing.; Lokalproducerat; livsmedelstrender; förpackningsdesign; matförsörjningskedja; marknadsföring.;

  Sammanfattning : Det finns många olika anledningar till varför konsumenter köper närproducerat livsmedel. Vissa konsumenter köper närproducerat för att livsmedlet producerats i närheten där de bor medan andra köper närproducerat för att de anser att livsmedlet har producerats på ett miljö- och klimatvänligt sätt. LÄS MER

 4. 4. Sveriges första glasverkstad? : En undersökning av glasfynd från Sandby borg och andra tidiga glashantverksplatser i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maria Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Sandby borg; folkvandringstid; glashantverk; glaspärlor;

  Sammanfattning : This paper examined whether Sandby borg has had a domestic manufacture of pearls. Other locations in Sweden with early signs of glass production are presented to investigate possible similarities with Sandby borg. LÄS MER

 5. 5. Optimal steady-state design of bioreactors in series with Monod growth kinetics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Molin Hanna; [2018]
  Nyckelord :bioreactor; CSTR; PFR; optimization; modelling; Monod kinetics; decay rate; bioreaktorer; CSTR; PFR; optimering; modellering; Monod-kinetik; avdödningshastighet;

  Sammanfattning : Bioreactors are used to carry out bioprocesses and are commonly used in e.g. biogas production and wastewater treatment. Two common hydraulic models of bioreactors are the continuous stirred tank reactor (CSTR) and the plug-flow reactor (PFR). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Modeller.

Din email-adress: