Sökning: "Mohamed Warsame"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mohamed Warsame.

  1. 1. Saccharification of lignocellulose

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Mohamed Warsame; [2012]
    Nyckelord :Wheat straw; Saccharification; Cellulose; Hemicellulose; Pretreatment; Lignocellulose;

    Sammanfattning : Den ökande efterfrågan på energi och den förväntade nedgången i råoljeproduktion har lett till ett enormt sökande efter nya energikällor. Cellväggen i växter består till stor del av lignocellulosa som i sin tur innehåller cellulosa och hemicellulosa. Dessa polysackarider är av stor betydelse för sökandet efter förnyelsebar energi. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Mohamed Warsame.

Din email-adress: