Sökning: "Monika Beiring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Monika Beiring.

  1. 1. Barns självskattning av komfort efter tonsilloperation

    Magister-uppsats,

    Författare :Anne Hasselblad Johnsson; Monika Beiring; [2016-07-01]
    Nyckelord :Barn; tonsillotomi; tonsillektomi; postoperativ smärta; smärtskattning; smärtbedömning; återhämtning; obehag;

    Sammanfattning : Background: Tonsil surgery is the most common form of surgery carried out on children in Sweden. There are several methods of surgery depending on the underlying cause of the issue.The surgery can cause a variety of side effects such as difficulty of swallowing, eating and also nausea. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Monika Beiring.

Din email-adress: