Sökning: "Monika Boros"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Monika Boros.

  1. 1. Medias vinkling av HPV-vaccinet : En kritisk diskursanalys

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Monika Boros; [2015]
    Nyckelord :HPV-vaccin; Media; Sjukvård;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka på vilka sätt och vilka metoder två olika mediekanaler använder sig av för att övertyga och skapa trovärdighet om HPV-vaccinet. Metod och material: Kritisk diskursanalys på ett avsnitt ur samhällsprogrammet TV4 Kalla Fakta och tidningsartiklar rörande HPV-vaccinet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Monika Boros.

Din email-adress: