Sökning: "Monitoring system"

Visar resultat 1 - 5 av 884 uppsatser innehållade orden Monitoring system.

 1. 1. Converting an existing .NET Framework ground control software into a cross-platform application

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Erik Boman; [2018]
  Nyckelord :.NET Framework; Xamarin; UWP; Mono; Ground Control Station; Cross Platform;

  Sammanfattning : Unmanned aerial vehicles can be used in many different situations such as, for example, monitoring the growth of crops or for surveillance of a private property. Operating the unmanned aerial vehicle is usually done using some kind of ground control station. LÄS MER

 2. 2. Verksamhetsstyrning i primärvården : Stödjer ersättningsmodellerna verksamhetens mål för primärvården, en studie av Region Region Jönköpings län och Landstinget Blekinge

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anna-Lena Jarfors; Kristin Svensson; [2018]
  Nyckelord :Decision-making; primary health care; public sector leadership behavior; Healthcare; care choice reforms; New Public Management; compensation models; management by objektives; public governance; Decision making; primary care; public sector leadership behavior; healthcare; vårdvalsreformer; New Public Management; ersättningsmodeller; målstyrning; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården har genomgått stora förändringar genom åren och är idag en central del av vårt välfärdssamhälle. Utvecklingen går mot en mer primärvårdscentrerad vård vilket gör att hälso- och sjukvården står inför nya utmaningar gällande bland annat resursfördelning och prioriteringar. LÄS MER

 3. 3. Measuring spatial accessibility to healthcare for people living with HIV-AIDS in southern Nigeria

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :William Ojo; [2018]
  Nyckelord :geographical information system; healthcare; hiv-aids; Social Sciences;

  Sammanfattning : Equitable distribution of healthcare services towards the reduction of HIV-AIDS prevalence in Nigeria remains a major public health concern. One of several research model to solve this public health problem is the use Geographical Information System, a two-step floating catchment area (2SFCA), this model emerged in the last decade as a key measure of spatial accessibility, particularly in its application to healthcare access. LÄS MER

 4. 4. Analytical and Numerical Study of a Passive Self-Tuning Resonator

  Master-uppsats, Lunds universitet/Mekanik

  Författare :Majeed al Tmizi; [2018]
  Nyckelord :Energy harvesting; mechanical vibrations; passive self-tuning; beam resonators; string resonators; sliding proof-mass; MEMS; actuators; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Energy harvesting, from ambient vibrations, can be a very effective method for solving the problem with powering electronics were the need for constant power or regular battery replacements is a trouble or an inconvenience. But, since all energy harvesters, using mechanical vibrations, need to operate in resonance in order to generate maximal electrical output, and ambient vibrations usually do not have a constant vibration frequency, this results in the need for efficient self-tuning systems. LÄS MER

 5. 5. Out-of-band transfer with Android to configure pre-shared secrets into sensor nodes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Johannes Nilsson; Jameel Habbosh; [2018]
  Nyckelord :performance-constrained sensor nodes; out-of-band communications; pre key-exchange problem; smartphone-based transmitter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Applications based on Wireless Sensor Networks are making their way into all kinds of industries. Today, they can do anything from off-loading hospitals by monitoring patients in their homes to regulating production lines in factories. More often than not, they perform some kind of surveillance and tracking. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Monitoring system.

Din email-adress: