Sökning: "Moral socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Moral socialt arbete.

 1. 1. Ung i Orten : - En studie om identitetsskapandet hos ungdomar som växer upp i ett socialt utsatt område

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Joakim Billevik; [2018]
  Nyckelord :identity formation; socially disadvantaged area; youths; discourse.; identitetsskapande; social utsatt område; ungdomar; diskurs.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka identitetsskapandet hos ungdomar som växer upp i ett så kallat ”särskilt utsatt område” samt att undersöka hur ungdomarna upplever att samhällets kollektiva representationer (kollektivt accepterade utsagor) av det område de växer upp i påverkar deras sociala identitet. Studien genomförs genom narrativa intervjuer med ungdomar som växer upp i stadsdelen Vivalla i Örebro. LÄS MER

 2. 2. De kommersiella volontärresebyråerna : En kvalitativ studie om svenska volontärresebyråers perspektiv på volonturism

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Isabella Liebgott; [2018]
  Nyckelord :Volontärturism; volonturism; volontärresebyrå; socialt arbete; organisatorisk legitimitet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : International work aid is a form of social work that historically has been conducted by non-profit organizations. When the commercial volunteer agencies entered the market they did so with a well-known product but with a different organizational form. LÄS MER

 3. 3. In Search for Secure Families : A study of what qualifies as a suitable family for vulnerable children at a child protection organization in South Africa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Linnéa Dahl; Hanna Sandström; [2018]
  Nyckelord :Vulnerable Children; Suitable Family; Foster Care; South Africa;

  Sammanfattning : Problem. Approximately 400 000 children are in the year 2018 living in foster care in South Africa. Many of these children have wounds from neglect and abuse from their original family. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars upplevelse av social medias risker och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Therese Ankargård; Malin Skilberg; [2018]
  Nyckelord :social madia; youth; moral panic; social media; ungdomar; moralisk panik;

  Sammanfattning : Sociala medier tar en allt större plats i ungdomars vardag, men hur stor plats tar den egentligen. Vi läser i media om hur allt fler ungdomar utsätts för övergrepp, kränkningar och mobbning via sina sociala medier. Vi vill genom vår studie visa hur några ungdomar själva resonerar kring sin användning av sociala medier. LÄS MER

 5. 5. UPPFATTNINGAR OM DEN BROTTSFÖREBYGGANDE EFFEKTEN AV INKAPACITERING RESPEKTIVE BEHANDLING

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Danielle Molin; Emma Thurén; [2018]
  Nyckelord :Inkapacitering; behandling; uppfattningar; brottsförebyggande effekt och allmänheten;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka hur uppfattningar skiljer sigavseende den brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive behandling. Syftet var också att undersöka i vilken utsträckning uppfattningar skiljer sig i den manliga populationen och i den kvinnliga populationen, samt hur dessa uppfattningar skiljer sig mellan könen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Moral socialt arbete.

Din email-adress: