Sökning: "Morality"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade ordet Morality.

 1. 1. Imiterad demokrati En kvalitativ innehållsanalys av två kultursidors gestaltning av Ryssland

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elias Wahlberg; Gunnar Harrius; [2017-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractIn January of 2017 Martin Kragh and Sebastian Åsberg published a research article titled“Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedishcase”. One of the main theses of the research article was that the cultural pages of Swedishtabloid Aftonbladet repeatedly uses narratives from Russian government operated news agencySputnik, often accused of being a Russian propaganda outlet. LÄS MER

 2. 2. Donald Trump : A fascist president with Christian support?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Jimmy Block; [2017]
  Nyckelord :Donald Trump; United States of America; Islam; Muslims; hate speech; fascism; Christianity; leadership; evangelical Christians.; Donald Trump; Amerikas Förenta Stater; islam; muslimer; hatpropaganda; fascism; kristendom; ledarskap; evangelister.;

  Sammanfattning : Donald Trump tog världen med storm när han deltog i det amerikanska presidentvalet och sedermera blev vald. Uppsatsen undersöker om Donald Trump kan placeras på en fascistisk skala baserat på hans uttalanden i sex tal; samt hur det kristna stödet, som Donald Trump erhöll i valet, kan förklaras. LÄS MER

 3. 3. Opposing Inclinations : How Religious Education (RE) in Sweden and Israel navigate the national landscape of the secular and multicultural public school

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Hannes Sonnenschein; [2017]
  Nyckelord :School-subject Religion; Religious Education; RE; curricular theory; Lgr 11; Israel; Sweden; national identity formation; ethics and morality; textbooks for the school-subject Religion; public elementary schools.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Therapeutic Alliance between Psychologists and Perpetrators of Intimate Partner Violence: A Feminist Ethics of Care Interpretation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Forum för genusvetenskap och jämställdhet

  Författare :Renata Guimarães Naso; [2017]
  Nyckelord :intimate partner violence; perpetrators; therapeutic alliance; morality; feminist ethics of care.;

  Sammanfattning : This thesis investigates the construction of the therapist-client alliance in the therapeutic setting with perpetrators of intimate partner violence (IPV). Moreover, it explores the ways a Feminist Ethics of Care perspective could enhance the partnership between the actors. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling i läromedel för F-3 : En kvalitativ studie med ett samhällsvetenskapligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nina Johanen; [2017]
  Nyckelord :Sustainble development; content analysis; morality; education; gender; Hållbar utveckling; innehållsanalys; moral; didaktik; genus;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine the contents of textbooks texts on sustainable development for pupils in preschool and grades 1-3, from a social science perspective. Based on the study's purpose, the following questions have been formulated: •How does one define sustainable development and what room do the social dimensions have (social and economic) in relation to the ecological? •How is the moral message of the textbooks portrayed and which didactic tools are being used to bring this message to life? •How are the different social orders portrayed in relation to gender and culture in teaching materials on sustainable development? The three selected teaching materials have been analysed using qualitative content analysis which means that the text of the textbooks are picked into smaller parts to create an understanding of the bigger picture. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Morality.

Din email-adress: