Sökning: "Morningstar"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Morningstar.

 1. 1. Investmentbolag som sparform : En jämförelse med aktivt och passivt förvaltade aktiefonder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Ahnve; Emil Ahlin; [2018]
  Nyckelord :Investmentbolag; Aktiv Fondförvaltning; Passiv Fondförvaltning; Diversifiering; Effektiva Marknadshypotesen; Jensens Alfa; Sharpekvot;

  Sammanfattning : Fonder i allmänhet och aktiefonder i synnerhet är populära sparinstrument hos den svenska befolkningen. Ett alternativ till att äga aktiefonder är att äga aktier i investmentbolag. LÄS MER

 2. 2. Stjärntydning - En undersökning av riskaversionsnivåns påverkan på Morningstar Rating och dess konsekvenser för individuella småsparare

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Danielsson; Gustav Hertzberg; [2017-07-05]
  Nyckelord :Morningstar Rating; MRAR; risk aversion; risk-adjusted return; equity fund; retail investor;

  Sammanfattning : This paper investigates whether Morningstar Rating assesses the historical risk of mutual funds in an accurate way with respect to retail investors’ level of risk aversion, or if a higher utility could be reached if the risk aversion coefficient was variable rather than fixed at level 2. The test is conducted through an evaluation of the performance during the financial crisis 2007-2008 for the Swedish open-end funds that performed best according to Morningstar Rating during the five preceding years. LÄS MER

 3. 3. SVENSKA PENSIONSFONDERS PRESTATION - En jämförelse mellan hållbara och traditionella fonder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Denise Forssén; Therese Johansson; [2017-06-02]
  Nyckelord :Negativa externaliteter; SRI; Morningstar; prestationsmått och hållbarhet;

  Sammanfattning : Inledning: Omvärlden påverkas idag både av sociala och globala miljöutmaningar. Att fokusera på vinstmaximering är inte längre det enda målet för en verksamhet. Det handlar numera också om att skapa ett mervärde. Denna utveckling har lett till en kraftig utveckling av hållbarhetsfrågor. LÄS MER

 4. 4. Fondförvaltares finansiella prestationer : sett utifrån demografiska faktorer samt gruppaspekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Carl Månsson; Arlinda Pllana; [2017]
  Nyckelord :Behavioral finance; demographics; diversity; fund manager; group composition; risk-adjusted return; risk-taking; Behavioural finance; demografi; diversitet; fondförvaltare; gruppkomposition; riskjusterad avkastning; risktagande;

  Sammanfattning : Intresset för fondsparformen har ökat de senaste åren och med tanke på att åtta av tio svenskar sparar i fonder är det viktigt att undersöka vad det är som påverkar hur en fond presterar utifrån vem som förvaltar fonden.    Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap kring vad det är som påverkar en fondförvaltares prestationer. LÄS MER

 5. 5. A Search for Appropriate Judicial Scrutiny - An analysis of the implications of the jurisprudence laid down by the CJEU regarding third party challenges to commitment decisions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Olovsson; [2017]
  Nyckelord :konkurrensrätt; competition law; commitment decisions; EU law; Regulation 1 2003; judicial review; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As of 2004, with the entry into force of Regulation 1/2003, the Commission has been granted a possibility to substitute its infringement procedure in competition law enforcement, for a simplified commitment procedure. The major difference lies in that instead of having to conduct a thorough investigation into the behaviour of one or more undertakings, and follow this investigation with a finding of infringement of Article 101 or 102 TFEU and a possible fine, the Commission can now accept commitments from undertakings addressing its competition concerns. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Morningstar.

Din email-adress: