Sökning: "Morningstar"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Morningstar.

 1. 1. Stjärntydning - En undersökning av riskaversionsnivåns påverkan på Morningstar Rating och dess konsekvenser för individuella småsparare

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Danielsson; Gustav Hertzberg; [2017-07-05]
  Nyckelord :Morningstar Rating; MRAR; risk aversion; risk-adjusted return; equity fund; retail investor;

  Sammanfattning : This paper investigates whether Morningstar Rating assesses the historical risk of mutual funds in an accurate way with respect to retail investors’ level of risk aversion, or if a higher utility could be reached if the risk aversion coefficient was variable rather than fixed at level 2. The test is conducted through an evaluation of the performance during the financial crisis 2007-2008 for the Swedish open-end funds that performed best according to Morningstar Rating during the five preceding years. LÄS MER

 2. 2. SVENSKA PENSIONSFONDERS PRESTATION - En jämförelse mellan hållbara och traditionella fonder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Denise Forssén; Therese Johansson; [2017-06-02]
  Nyckelord :Negativa externaliteter; SRI; Morningstar; prestationsmått och hållbarhet;

  Sammanfattning : Inledning: Omvärlden påverkas idag både av sociala och globala miljöutmaningar. Att fokusera på vinstmaximering är inte längre det enda målet för en verksamhet. Det handlar numera också om att skapa ett mervärde. Denna utveckling har lett till en kraftig utveckling av hållbarhetsfrågor. LÄS MER

 3. 3. Fondförvaltares finansiella prestationer : sett utifrån demografiska faktorer samt gruppaspekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Carl Månsson; Arlinda Pllana; [2017]
  Nyckelord :Behavioral finance; demographics; diversity; fund manager; group composition; risk-adjusted return; risk-taking; Behavioural finance; demografi; diversitet; fondförvaltare; gruppkomposition; riskjusterad avkastning; risktagande;

  Sammanfattning : Intresset för fondsparformen har ökat de senaste åren och med tanke på att åtta av tio svenskar sparar i fonder är det viktigt att undersöka vad det är som påverkar hur en fond presterar utifrån vem som förvaltar fonden.    Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap kring vad det är som påverkar en fondförvaltares prestationer. LÄS MER

 4. 4. Morgonstjärnornas krig : Morningstar-betyg & fonders framtida avkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Fornander; Oscar Lindquist; [2017]
  Nyckelord :Morningstar; Betyg; Rating; Fonder; Förutspå; Avkastning; Utvärdering; Sharpekvot; Jensen’s Alpha;

  Sammanfattning : Studien undersöker om Morningstars betygssystem för fonder, kan ses som en indikation på fondens riskjusterade avkastning tolv månader framåt i tiden. Hypotesen är att det finns ett positivt samband mellan Morningstar-betyg och framtida riskjusterad avkastning, mätt i Jensen’s Alpha och Sharpekvot. LÄS MER

 5. 5. Efficiency of Swedish equity funds – A DEA approach

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Love Westin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to evaluate the efficiency of Swedish equity funds. Funds are evaluated with a model for Data Envelopment Analysis (DEA). The suggested DEA model gives a method to rate equity funds entirely based on economic theory, such as Modern Portfolio Theory and the Efficient Market Hypothesis. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Morningstar.

Din email-adress: