Sökning: "Morton"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Morton.

 1. 1. Antropocentrism och samlevnad i Harry Potter-böckerna

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Lina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Harry Potter; J K Rowling; Ekokritik; Natur Kultur; Antropocentrism; Timothy Morton;

  Sammanfattning : In this essay I have studied the Harry Potter series by J. K. Rowling from an ecocritical point of view. The main theorist is Timothy Morton and his concepts of the Mesh and Strange Strangers. LÄS MER

 2. 2. “jorden skalf, och skogen skalf, och brodermördaren skalf”. En ekokritisk analys av naturskildringar i Emilie Flygare-Carléns En natt vid Bullar-sjön

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Magdalena Malmfors; [2017]
  Nyckelord :Flygare-Carlén; Morton; ecocritique; ecocriticism; deconstruction; dekonstruktion; ekokritik; ecomimesis; ekomimesis; natur; naturskildring; estetik; roman; 1800-tal; realism; romantik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Forskningen om Emilie Flygare-Carléns (1807-1892) författarskap har länge framhävt en särskild relation till naturen, men sedan dess inträde i det sena 1900-talets genusvetenskapliga litteraturhistorier har denna relation komplicerats. Den här uppsatsen undersöker därför naturskildringar i författarens roman En natt vid Bullar-sjön (1847) med utgångspunkt i ekokritiska, dekonstruktivistiska perspektiv i allmänhet och Timothy Mortons begrepp ”ecomimesis” i synnerhet. LÄS MER

 3. 3. Clothing the Loop: Exploring Design Features of Circular Performance Indicators and their Application among Textile Retailers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Morton Hemkhaus; [2016]
  Nyckelord :Circular Economy; performance indicators; textile industry; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This thesis addresses business performance indicators in the context of the Circular Economy (CE) and the textile industry. Its purpose is to explore possible design features of Circular Performance Indicators (CPIs) in the textile industry, to examine the application of such metrics among retailers and to define potential indicators for the Swedish fashion retailer MQ. LÄS MER

 4. 4. Seven Shades of Green - Exploring Options for Sustainable Transitions

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Giovanna Marisabel Fusco; Ella Rebalski; Dan Xu Borbely; Fredrik Jonsson Larsson; Mark Thiongo; Mascha Lara Menny; Daniel Ssekatawa; Zygimantas Zabieta; Robert Rodriguez; Oana Arseni; Ann Faber Ginness; Morton Hemkhaus; Giulia Mariani; Frida Louhi; Irina Kalinovskaya; Sean Martin; Sofia Peppa; Alexia Smits Sandano; Phillip Innis; Antoine Bonnamy; Helene Robert; Philip Mårtensson; Marcus Persson; Kimberly Ong; Nashfa Hawwa; Joyce Ojino; Marta Pellegrino; Enrique Figallo Cegarra; Tanja Tanskanen; Laura Kirkvold; Ivan Gjoshevski; [2016]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Generating geospatial heatmaps : Optimizing point-region quadtrees for window queries

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Jesper Norberg; [2015]
  Nyckelord :geospatial; geographic; heatmap; point region; point-region; quadtree; window query; värmekarta; fönsterförfrågning; geografisk;

  Sammanfattning : This study aims to investigate and identify how to effectively generate blurred geospatial heatmaps for use in geo-spatial map engines. We focus on how to store the points in a way that facilitates efficient window querying, with support for zoom-level handling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Morton.

Din email-adress: