Sökning: "Mottagande"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade ordet Mottagande.

 1. 1. DET GÄLLER ATT GÅ UTANFÖR BOXEN! En intervjustudie om förskolepersonals strategier för att ta emot nyanlända barn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotte Öhman; [2017-09-29]
  Nyckelord :förskola; nyanlända barn; strategier;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att bidra till kunskap om förskolans arbete med att ta emot nyanlända barn och familjer. Syftet uppnås genom analys av förskolepersonals beskrivningar av möjligheter och utmaningar som de ställs inför när de ska organisera den pedagogiska verksamheten och förskolepraktiken i mötet med nyanlända barn och familjer. LÄS MER

 2. 2. “Nyttig mat, små portioner och rätt mat” - En kvalitativ studie om nyanländas upplevelser av en ny matkultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Madeleine Englund; Maria Thanos; [2017-08-28]
  Nyckelord :Integration; matkultur; nyanlända; upplevelser;

  Sammanfattning : Forskning visar att faktorer som mottagande och handlingsplaner för flyktingars integration idet svenska samhället har betydelse. Om dessa faktorer brister kan det skapa konsekvenser.Mat kan ha stor betydelse för den sociala processen som nyanländ då alla människor har matsom en gemensam nämnare. LÄS MER

 3. 3. IFRS 13 och nationella skillnader angående värderingsprecision för förvaltningsfastigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Glenn Holtudd; Emil Persson; [2017-01-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågor: När IFRS implementerades i EU 2005 ändrades spelplanen förkoncernredovisning och en specifik standard för fastighetsbolag, IAS 40 Investment Property, gavsamtliga fastighetsbolag möjligheten att värdera sina förvaltningsfastigheter enligt verkligt värde snarareän enligt anskaffningsvärde. De redovisningsmässiga effekterna av IAS 40 efter dess införande möttes avett blandat mottagande och kritik lyftes fram om bland annat svårigheten i att jämföra bolag med olikagrundantaganden för sina värderingar och problem kring informationsasymmetri. LÄS MER

 4. 4. Att bygga broar

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Alagic Vildana; [2017]
  Nyckelord :asylsökande; integrering; kommunikation; interkulturalitet; förskola;

  Sammanfattning : Min studie tar avstamp i det spänningsfält som innebär att i det moderna samhället skall förskolan som institution erbjuda en likvärdig verksamhet för alla barn oavsett språkliga och kulturella skillnader. Syftet med min studie är att genom interkulturellt perspektiv undersöka förskolechefens och förskollärarnas sätt att bemöta asylsökande barn och vårdnadshavare samt hur förskollärarna arbetar med integration och kultur i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Ojämn fördelning av nyanlända : En studie om mottagandet på kommunal nivå i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för nationalekonomi och statistik; Karlstads universitet/Avdelningen för nationalekonomi och statistik

  Författare :Moa Strömqvist; Rosmarie Nyberg; [2017]
  Nyckelord :refugee policy; refugee; municipality; regression analysis; Flyktingmottagande; nyanlända; kommuner; regressionsanalys;

  Sammanfattning : During the refugee crises in Sweden 2015, it became clear that there are several disadvantages with the Swedish reception system. It is well known that refugees and other immigrants are not distributed equally among the country's municipalities. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Mottagande.

Din email-adress: