Sökning: "Mottagande"

Visar resultat 1 - 5 av 335 uppsatser innehållade ordet Mottagande.

 1. 1. “Nyttig mat, små portioner och rätt mat” - En kvalitativ studie om nyanländas upplevelser av en ny matkultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Madeleine Englund; Maria Thanos; [2017-08-28]
  Nyckelord :Integration; matkultur; nyanlända; upplevelser;

  Sammanfattning : Forskning visar att faktorer som mottagande och handlingsplaner för flyktingars integration idet svenska samhället har betydelse. Om dessa faktorer brister kan det skapa konsekvenser.Mat kan ha stor betydelse för den sociala processen som nyanländ då alla människor har matsom en gemensam nämnare. LÄS MER

 2. 2. IFRS 13 och nationella skillnader angående värderingsprecision för förvaltningsfastigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Glenn Holtudd; Emil Persson; [2017-01-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågor: När IFRS implementerades i EU 2005 ändrades spelplanen förkoncernredovisning och en specifik standard för fastighetsbolag, IAS 40 Investment Property, gavsamtliga fastighetsbolag möjligheten att värdera sina förvaltningsfastigheter enligt verkligt värde snarareän enligt anskaffningsvärde. De redovisningsmässiga effekterna av IAS 40 efter dess införande möttes avett blandat mottagande och kritik lyftes fram om bland annat svårigheten i att jämföra bolag med olikagrundantaganden för sina värderingar och problem kring informationsasymmetri. LÄS MER

 3. 3. Ojämn fördelning av nyanlända : En studie om mottagandet på kommunal nivå i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för nationalekonomi och statistik; Karlstads universitet/Avdelningen för nationalekonomi och statistik

  Författare :Moa Strömqvist; Rosmarie Nyberg; [2017]
  Nyckelord :refugee policy; refugee; municipality; regression analysis; Flyktingmottagande; nyanlända; kommuner; regressionsanalys;

  Sammanfattning : During the refugee crises in Sweden 2015, it became clear that there are several disadvantages with the Swedish reception system. It is well known that refugees and other immigrants are not distributed equally among the country's municipalities. LÄS MER

 4. 4. Oro och farhågor i samband med överrapportering av patienter som transporteras av ambulans mellan två vårdinrättningar : en kritisk incidentstudie av upplevelser hos sjuksköterskor inom ambulanssjukvården

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kristin Lundgren; [2017]
  Nyckelord :interhospitala transporter; överrapportering; patientsäkerhet; ambulanssjuksköterska; upplevelser; kritisk incidentteknik;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har identifierat bristande överrapportering mellan yrkesgrupper som en av riskfaktorerna i samband med en interhospital transport. Studiens syfte var att utifrån kritiska händelser beskriva upplevelser av oro och farhågor hos sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i samband med överrapportering av patienter som transporteras av ambulans mellan två vårdinrättningar. LÄS MER

 5. 5. Guldkompassen : En vägvisare för hur populärkultur kan användas som komplement till det centrala innehållet i religionskunskap 1 i svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Tobias Svensson; Deniz Yeniler; [2017]
  Nyckelord :Guldkompassen; stoft; kyrkan; religionskritik; religionskunskap;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker boken och filmen Guldkompassen av Philip Pullman utifrån de delar av deras innehåll som behandlar tro och religiositet. Boken utgör den första delen av en fantasy-trilogi skriven för unga vuxna med uttalat religionskritiskt innehåll som har rönt stora framgångar och belönats med flertalet priser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Mottagande.

Din email-adress: