Sökning: "Mottagande"

Visar resultat 1 - 5 av 361 uppsatser innehållade ordet Mottagande.

 1. 1. Ingen är ett oskrivet blad- en intervjustudie om lärares uppfattningar om att stärka nyanlända elevers ordförråd och genomföra kartläggning av deras kunskaper.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Alexandra Rosenlund Ödeslätt; [2018-02-13]
  Nyckelord :Nyanlända elever. Förberedelseklass. Ordförråd. Kartläggning.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns människor med olika kulturell och språklig bakgrund. Anledningarnatill varför människor söker asyl i Sverige är olika från person till person. Den plats där allanyanlända barn kommer mötas och där alla ska få samma möjligheter är i skolan. För atttillmötes gå en mer inkluderande skola. LÄS MER

 2. 2. Vad säger forskning om värdegrundsarbete och nyanlända elever ur ett demokratiskt perspektiv?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanadi Lukacevic; Lina Melander; [2018]
  Nyckelord :Värdegrund; demokrati; utbildning;

  Sammanfattning : I denna forskningsöversikt har vi valt att studera vad forskning säger om värdegrundsarbetet med nyanlända elever. För att kunna nå ett resultat så har vi varit tvungna att dela in litteraturforskningen i mindre delar; Värdegrundsarbetet i den svenska skolan, skillnader i skolsystem och nyanlända elevers erfarenheter samt tidigare kunskaper. LÄS MER

 3. 3. Upphörande av bistånd för asylsökande. Gäller socioekonomiska rättigheter för alla?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :Migrationsrätt; asylsökande; bistånd; lagen 1994:137 om mottagande av asylsökande m.fl.; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mottagande av kvinnor med infektionssjukdomar vid kvinnojourer : En kvalitativ studie om personalens erfarenheter vid kvinnojourer i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nilsson Sanna; [2018]
  Nyckelord :Infektionssjukdomar; kvinnojourer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. DET GÄLLER ATT GÅ UTANFÖR BOXEN! En intervjustudie om förskolepersonals strategier för att ta emot nyanlända barn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotte Öhman; [2017-09-29]
  Nyckelord :förskola; nyanlända barn; strategier;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att bidra till kunskap om förskolans arbete med att ta emot nyanlända barn och familjer. Syftet uppnås genom analys av förskolepersonals beskrivningar av möjligheter och utmaningar som de ställs inför när de ska organisera den pedagogiska verksamheten och förskolepraktiken i mötet med nyanlända barn och familjer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Mottagande.

Din email-adress: