Sökning: "Muhammad Tariq Khan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Muhammad Tariq Khan.

  1. 1. Social Networking Services: A Case Study in the Failure to Facilitate Knowledge Sharing in Organizations : A Case Study of Enterprise 2.0 Taolin Platform

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

    Författare :Aleksandar Boychev; Muhammad Tariq Khan; [2011]
    Nyckelord :Social networking; Social networking services; Knowledge sharing; Knowledge management systems;

    Sammanfattning : Social networking services are relatively new phenomena and they have attracted so much attention around themselves. These services have been seen by many organizations as a po-tential tool to facilitate knowledge sharing. However, very few have successfully adopted such services. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Muhammad Tariq Khan.

Din email-adress: