Sökning: "Multilingüismo"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Multilingüismo.

 1. 1. Niños bilingües y sus actitudes hacia la enseñanza de lengua materna: Un estudio cualitativo de alumnos con lengua materna española en Suecia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Annica Heuermann; [2018-06-12]
  Nyckelord :spanska; Flerspråkighet; modersmål; attityder; språkundervisning; Sverige; Multilingüismo; lengua materna; actitudes; enseñanza de idiomas; Suecia;

  Sammanfattning : Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där flerspråkighet blir alltmer attraktivt. Tidigare studier har visat vikten av modersmålsundervisningen för två- eller flerspråkiga elever. Syftet med föreliggande studie är att visa vilka attityder som finns till den spanska modersmålsundervisningen hos de elever som deltar. LÄS MER

 2. 2. INFLUENCIA INTERLINGÜÍSTICA EN ADQUISICIÓN DE NUEVAS LENGUAS. Estudio realizado con estudiantes multilingües de un instituto sueco

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lili Garay Katona; [2017-08-02]
  Nyckelord :spanska; flerspråkighet; modersmål; målspråk; språkligt inflytande; inställning; gymnasiet; Sve-rige; multilingüismo; lengua primera; lengua meta; influencia interlingüística; actitud; instituto; Suecia;

  Sammanfattning : De flesta studier om andraspråksinlärning kretsar kring modersmålets (L1) påverkan när det gäller språkinlärning där man inte brukar ta hänsyn till personens hela språkbakgrund som kan vara rele-vant när man lär sig ett nytt språk. Syftet med denna studie är att utforska hur elevernas egna språk-bakgrund aktiveras när de stöter på ett helt nytt språk, i det här fallet spanskan. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkighet och AKK-användning : Upplevt socialt stöd bland flerspråkiga föräldrar med barn i behov av kommunikationsstöd

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Luz Solano; [2015]
  Nyckelord :AAC; multilingual parents; communication support; perceived support; AAC och mother tongue; flerspråkighet; AKK; kommunikationsstöd; social exkludering; modersmål och AKK; CAA y multilinguismo; sistemas aumentativos y alternativos; comunicacion aumentativa y alternativa; idioma materno; exclusion social;

  Sammanfattning : Studien undersöker flerspråkiga föräldrars erfarenheter av upplevt socialt stöd i föräldrarollen till ett barn med kommunikationsnedsättningar. Forskningsfrågorna berör även vilken betydelse stödet får för kontakten med barnet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Multilingüismo.

Din email-adress: