Sökning: "Multiple valuation"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Multiple valuation.

 1. 1. A framework for modeling the liquidity and interest rate risk of demand deposits

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Peter Henningsson; Christina Skoglund; [2016]
  Nyckelord :Non-maturing liabilities; Liquidity risk; Interest rate risk; Vasicek short rate model; Deposit volume modeling; Deposit rate modeling; Valuation of demand deposits;

  Sammanfattning : The objective of this report is to carry out a pre-study and develop a framework for how the liquidity and interest rate risk of a bank's demand deposits can be modeled. This is done by first calibrating a Vasicek short rate model and then deriving models for the bank's deposit volume and deposit rate using multiple regression. LÄS MER

 2. 2. Relative Valuation – Accuracy of Corporate Valuation Using Multiples

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Einar Pétursson; [2016]
  Nyckelord :accuracy; comparable companies; EV EBITDA; multiples; P B; P EPS1; relative valuation; valuation; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper investigates the accuracy of three different methods that are used to perform a relative valuation. I also study the valuation accuracy of the three most widely used multiples used within these methods, the enterprise value to EBITDA (EV/EBITDA), the forward-looking price per share to earnings per share (P/EPS1), and the price-book (P/B). LÄS MER

 3. 3. Aktieavkastningars relation till fundamental multiplar : En studie om fundamentala värdedrivare och prisanomalier på marknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Andreas Besterman; Mattias Larsson; [2016]
  Nyckelord :Relative valuation; fundamental multiples; mean-reversal; the efficient market hypothesis; regression valuation; value multiples; investment strategy; excess returns; Relativvärdering; fundamentala multiplar; mean-reversal; effektiva marknadshypotesen; regressionsvärdering; multiplar; investeringsstrategi; riskjusterad överavkastning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har påvisat möjligheter till riskjusterad överavkastning genom tillämpandet av multiplar i konstruerandet av portföljer med målsättning att fånga mean-reversal effekten. De genomförda studierna har dock inte beaktat teoretiskt bakomliggande fundamentala variabler. LÄS MER

 4. 4. Internt upparbetade immateriella tillgångar : En komparativ studie aveuropeiska korsnoterade företag på NYSE och NASDAQ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alina Berg; Sebastian Dahlström; [2016]
  Nyckelord :Internally generated intangible asset; research and development; IAS 38; IASB; FASB; ASC; Form 20-F; cross-listing; institutional theory; legitimacy theory; cultural dimensions; Internt upparbetade immateriella tillgångar; forskning och utveckling; IAS 38; IASB; FASB; ASC; Form 20-F; korsnotering; institutionell teori; legitimitetsteorin; kulturella dimensioner;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har företag, nationer och ekonomier blivit alltmerkunskapsorienterade. Samtidigt som världsglobaliseringen av ekonomier för multinationellaföretag innebär att innehavet av internt upparbetade immateriella tillgångar ökar och får alltstörre betydelse. LÄS MER

 5. 5. The Effectiveness of Relative Valuation for Firms with Negative Earnings in an IPO Context

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Benjamin Recknagel; Simon Paul van der Hoek; [2016]
  Nyckelord :valuation accuracy; relative valuation; multiples; IPO; negative earnings;

  Sammanfattning : This paper analyzes a sample of 246 US initial public offerings (IPOs) from 2013 to 2015 containing solely negative earnings firms. The goal is to investigate the effectiveness of relative valuation for loss making firms in an IPO context and comment on whether the results are similar to those recorded for profit making firms in previous studies. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Multiple valuation.

Din email-adress: