Sökning: "Multiple valuation"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Multiple valuation.

 1. 1. Understanding the valuation of intangibles

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anton Emanuelsson; [2018-08-01]
  Nyckelord :Intangible assets; valuation; innovation; resource-based view;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. How Markets Value The Blockchain Technology: An Empirical Analysis

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Schleiss; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; Event Study; Bitcoin; Valuation; Name Change; Markets; Business and Economics;

  Sammanfattning : In this work company announcements of blockchain name changes are empirically analysed to obtain a sense of how markets value the blockchain technology. This “blockchain effect” is analysed using an event study in order to calculate cumulative abnormal returns for multiple event windows. LÄS MER

 3. 3. What Matters in Swedish Corporate Governance?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Edholm; Ludvig Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Corporate governance; firm performance; Agency Theory; board size; gender diversity; director ownership and dividend policy.;

  Sammanfattning : By using five measures of corporate governance, this paper sheds light on the relationship between corporate governance, firm performance and firm valuation in a sample of large Swedish firms between 2013-2016. The study is conducted on the grounds of the Agency Theory as proposed by Jensen and Meckling (1976) and influenced by corporate governance research by Bhagat and Bolton (2008). LÄS MER

 4. 4. Förändring i Aktievärderingmed Avseende på Nyckeltal : En Multipel Linjär Regressionsanalys på Finanskrisen 2008

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Love Wikland; Theodor Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckeltal används för att jämföra företag och på så sätt värdera dessa. Aktiekursen kommer att variera över tiden och stundtals nåskyhöga priser liksom djupa bottnar. Denna enorma fluktuation var markant under finanskrisen 2008. LÄS MER

 5. 5. Redovisningens värderelevans innan och efter införandet av IFRS 13 : En kvantitativ undersökning inom skogsindustrin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Agnes Helander; Elin Selin; [2018]
  Nyckelord :IFRS 13; fair valuation; value relevance; multiple regression; forest industry; IFRS 13; verkligt värde; värderelevans; multipel regression; skogsindustrin;

  Sammanfattning : Värdering till verkligt värde har varit omdiskuterat sedan det infördes år 2005. Redovisningsstandarden IAS 41 tvingade jordbruksföretag, såsom företag inom skogsindustrin, att värdera deras biologiska tillgångar till verkligt värde. Tidigare studier har visat att detta i sin tur gav effekt på redovisningens värderelevans. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Multiple valuation.

Din email-adress: