Sökning: "Multiple valuation"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Multiple valuation.

 1. 1. Understanding the valuation of intangibles

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anton Emanuelsson; [2018-08-01]
  Nyckelord :Intangible assets; valuation; innovation; resource-based view;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. How Markets Value The Blockchain Technology: An Empirical Analysis

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Schleiss; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; Event Study; Bitcoin; Valuation; Name Change; Markets; Business and Economics;

  Sammanfattning : In this work company announcements of blockchain name changes are empirically analysed to obtain a sense of how markets value the blockchain technology. This “blockchain effect” is analysed using an event study in order to calculate cumulative abnormal returns for multiple event windows. LÄS MER

 3. 3. Förändring i Aktievärderingmed Avseende på Nyckeltal : En Multipel Linjär Regressionsanalys på Finanskrisen 2008

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Love Wikland; Theodor Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckeltal används för att jämföra företag och på så sätt värdera dessa. Aktiekursen kommer att variera över tiden och stundtals nåskyhöga priser liksom djupa bottnar. Denna enorma fluktuation var markant under finanskrisen 2008. LÄS MER

 4. 4. Redovisningens värderelevans innan och efter införandet av IFRS 13 : En kvantitativ undersökning inom skogsindustrin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Agnes Helander; Elin Selin; [2018]
  Nyckelord :IFRS 13; fair valuation; value relevance; multiple regression; forest industry; IFRS 13; verkligt värde; värderelevans; multipel regression; skogsindustrin;

  Sammanfattning : Värdering till verkligt värde har varit omdiskuterat sedan det infördes år 2005. Redovisningsstandarden IAS 41 tvingade jordbruksföretag, såsom företag inom skogsindustrin, att värdera deras biologiska tillgångar till verkligt värde. Tidigare studier har visat att detta i sin tur gav effekt på redovisningens värderelevans. LÄS MER

 5. 5. Opening the Sesame of Retail Valuation: An empirical study of valuation discrepancies between E-commerce and Brick-and-Mortar apparel retailers

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Marat Vardanyan; Timmy Maddison; [2018]
  Nyckelord :Valuation; Retail; Apparel; E-commerce; Brick-and-Mortar;

  Sammanfattning : This study enquires into the potential valuation differences between listed E-commerce and traditional Brick-and-Mortar apparel retailers, as well as the underlying factors explaining the discrepancy. Publicly available financial data was used to analyze the historical relationships between the variables. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Multiple valuation.

Din email-adress: