Sökning: "Multiple valuation"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Multiple valuation.

 1. 1. Förändring i Aktievärderingmed Avseende på Nyckeltal : En Multipel Linjär Regressionsanalys på Finanskrisen 2008

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Love Wikland; Theodor Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckeltal används för att jämföra företag och på så sätt värdera dessa. Aktiekursen kommer att variera över tiden och stundtals nåskyhöga priser liksom djupa bottnar. Denna enorma fluktuation var markant under finanskrisen 2008. LÄS MER

 2. 2. Redovisningens värderelevans innan och efter införandet av IFRS 13 : En kvantitativ undersökning inom skogsindustrin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Agnes Helander; Elin Selin; [2018]
  Nyckelord :IFRS 13; fair valuation; value relevance; multiple regression; forest industry; IFRS 13; verkligt värde; värderelevans; multipel regression; skogsindustrin;

  Sammanfattning : Värdering till verkligt värde har varit omdiskuterat sedan det infördes år 2005. Redovisningsstandarden IAS 41 tvingade jordbruksföretag, såsom företag inom skogsindustrin, att värdera deras biologiska tillgångar till verkligt värde. Tidigare studier har visat att detta i sin tur gav effekt på redovisningens värderelevans. LÄS MER

 3. 3. Värdering av spelarkontrakt inom svensk fotboll : En kvalitativ studie om hur svenska fotbollsklubbar värderar sina spelarkontrakt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Mikael Ericsson; William Wang; [2018]
  Nyckelord :Valuation; football players; assets; multiple valuation; administrative man; Värdering; fotbollsspelare; tillgångar; relativ värdering; begränsad rationalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotbollsspelare är en fotbollsklubbs viktigaste tillgång. Sporten skiljer sig mot många andra idrotter då det finns en marknad där spelarkontrakt kan köpas och säljas. För att spelarkontrakt ska kunna förvärvas behövs en värdering av kontraktet för att fastställa ett ekonomiskt värde. LÄS MER

 4. 4. Dividend policy and its impact on firm valuation : A study of the relationship between dividend policy and stock prices on the Swedish market

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Tobias Magnusson; Adam Enebrand; [2018]
  Nyckelord :Dividend; dividend policy; financial ratios; ratios; firm valuation;

  Sammanfattning : The issue of dividends and what role it plays, has been the subject of discussion for decades. The main reason for this is that the chosen dividend policy for a company affects several different stakeholders, with shareholders being the most affected party. LÄS MER

 5. 5. “Like Machines” in Thailand’s Seafood Industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management; Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Matilda Dahlquist; [2017]
  Nyckelord :globalisation; gender; feminism; productive and reproductive work; social reproduction; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis seeks to answer the research question: How can we understand the experiences of Burmese female migrants working in Thailand’s seafood-industry through the lens of interdependent reproductive, productive and virtual economies? The purpose is to increase understanding of Burmese female migrants’ experiences, illustrating how these are influenced by complex social relations and power-dynamics. In doing so, this thesis aims to contribute to understanding of globalisation by revealing its uneven and oppressive material-symbolic effects. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Multiple valuation.

Din email-adress: