Sökning: "Multiple valuation"

Visar resultat 11 - 15 av 61 uppsatser innehållade orden Multiple valuation.

 1. 11. P/B i kombination med marknadsvärde : En studie på Stockholmsbörsen 2006 - 2016

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Lundgren; Sara Ahlgren; [2017]
  Nyckelord :Price-to-Book P B ; excess return; Jensen’s alpha; Sharpe-ratio; Treynor index; market value; book value; size; small firm effect; Price-to-Book P B ; överavkastning; Jensens alfa; Sharpe-kvot; Treynor index; marknadsvärde; bokfört värde; storlek; småbolagseffekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna studie är ett test av investeringsstrategi baserad på relativvärdering av multiplar. Den multipel som kommer att studeras som investeringsstrategi är Price-to-Book (P/B). LÄS MER

 2. 12. A framework for modeling the liquidity and interest rate risk of demand deposits

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Peter Henningsson; Christina Skoglund; [2016]
  Nyckelord :Non-maturing liabilities; Liquidity risk; Interest rate risk; Vasicek short rate model; Deposit volume modeling; Deposit rate modeling; Valuation of demand deposits;

  Sammanfattning : The objective of this report is to carry out a pre-study and develop a framework for how the liquidity and interest rate risk of a bank's demand deposits can be modeled. This is done by first calibrating a Vasicek short rate model and then deriving models for the bank's deposit volume and deposit rate using multiple regression. LÄS MER

 3. 13. Internt upparbetade immateriella tillgångar : En komparativ studie aveuropeiska korsnoterade företag på NYSE och NASDAQ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alina Berg; Sebastian Dahlström; [2016]
  Nyckelord :Internally generated intangible asset; research and development; IAS 38; IASB; FASB; ASC; Form 20-F; cross-listing; institutional theory; legitimacy theory; cultural dimensions; Internt upparbetade immateriella tillgångar; forskning och utveckling; IAS 38; IASB; FASB; ASC; Form 20-F; korsnotering; institutionell teori; legitimitetsteorin; kulturella dimensioner;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har företag, nationer och ekonomier blivit alltmerkunskapsorienterade. Samtidigt som världsglobaliseringen av ekonomier för multinationellaföretag innebär att innehavet av internt upparbetade immateriella tillgångar ökar och får alltstörre betydelse. LÄS MER

 4. 14. The Effectiveness of Relative Valuation for Firms with Negative Earnings in an IPO Context

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Benjamin Recknagel; Simon Paul van der Hoek; [2016]
  Nyckelord :valuation accuracy; relative valuation; multiples; IPO; negative earnings;

  Sammanfattning : This paper analyzes a sample of 246 US initial public offerings (IPOs) from 2013 to 2015 containing solely negative earnings firms. The goal is to investigate the effectiveness of relative valuation for loss making firms in an IPO context and comment on whether the results are similar to those recorded for profit making firms in previous studies. LÄS MER

 5. 15. Modellering av brotts prispåverkan genom linjär regression : En studie av bostadsrättspriserna i Stockholms kommun

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Jim Domeij; Kenan Sabani; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här kandidatexamensarbetet inom matematisk statistik och industriell ekonomi undersöker om antalet anmälda brott hade någon påverkan på priset per kvadratmeter för bostadsrätter i Stockholms kommun mellan 2012 och 2014. Både små och stora bostadsrätter studeras i samtliga av kommunens s.k. basområden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Multiple valuation.

Din email-adress: