Sökning: "Multiple valuation"

Visar resultat 6 - 10 av 59 uppsatser innehållade orden Multiple valuation.

 1. 6. Jämförelsegruppens påverkan på relativvärderingens prediktionsförmåga

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Matses; Erik Pärsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Valet av jämförelsebolag är avgörande för att genomföra en tillförlitlig relativvärdering men trots detta finns det få studier på området. Studien ämnar undersöka hur stor påverkan jämförelsegruppen har på relativvärderingens prediktionsförmåga och om fundamentalt teoretiskt korrekta målmultiplar estimerade genom regressionsanalys resulterar i bättre prediktioner jämfört med andra strategier för att ta fram målmultipeln. LÄS MER

 2. 7. Blockchain: New technology adoption - A guide for decision makers based on financial and nonfinancial valuation

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Iulian Novischi; [2017]
  Nyckelord :Blockchain; Decision making; Discounted cash flow; Innovation; New technology evaluation;

  Sammanfattning : The opportunities opened by the development of blockchain technology have been stirring intensive discussions in both corporate and governmental circles over the last 18 months. Given the vast amount of information published on different blogs and websites, in research papers and in books, it should be fairly easy for decision makers to grasp the situation. LÄS MER

 3. 8. Prispåverkande faktorer på skogsfastigheter

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Erik Nordkvist; [2017]
  Nyckelord :fastighetsvärdering; hedonisk prismodell; implicita priser; marknadsvärde; skogsfastigheter;

  Sammanfattning : Mycket har hänt på fastighetsmarknaden för skogsfastigheter sedan avregleringen av lant- och skogsbruksfastigheter år 1990. Priserna har sedan dess gått uppåt och börjar nu sakteliga stabilisera sig (2017). Kunskapen om vad som påverkar priserna är viktiga för mäklare, skogsägare och olika institutioner. LÄS MER

 4. 9. P/B i kombination med marknadsvärde : En studie på Stockholmsbörsen 2006 - 2016

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Lundgren; Sara Ahlgren; [2017]
  Nyckelord :Price-to-Book P B ; excess return; Jensen’s alpha; Sharpe-ratio; Treynor index; market value; book value; size; small firm effect; Price-to-Book P B ; överavkastning; Jensens alfa; Sharpe-kvot; Treynor index; marknadsvärde; bokfört värde; storlek; småbolagseffekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna studie är ett test av investeringsstrategi baserad på relativvärdering av multiplar. Den multipel som kommer att studeras som investeringsstrategi är Price-to-Book (P/B). LÄS MER

 5. 10. A framework for modeling the liquidity and interest rate risk of demand deposits

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Peter Henningsson; Christina Skoglund; [2016]
  Nyckelord :Non-maturing liabilities; Liquidity risk; Interest rate risk; Vasicek short rate model; Deposit volume modeling; Deposit rate modeling; Valuation of demand deposits;

  Sammanfattning : The objective of this report is to carry out a pre-study and develop a framework for how the liquidity and interest rate risk of a bank's demand deposits can be modeled. This is done by first calibrating a Vasicek short rate model and then deriving models for the bank's deposit volume and deposit rate using multiple regression. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Multiple valuation.

Din email-adress: