Sökning: "Musiklärare"

Visar resultat 1 - 5 av 270 uppsatser innehållade ordet Musiklärare.

 1. 1. Att lära sig vara musiklärare. En studie rörande musiklärares uppfattningar om sin utbildning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joel Engvall; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande studie grundar sig i funderingar kring musiklärarutbildningens innehåll. I skrivande stund förbereds förändringar av musiklärarutbildningen i Sverige för att öka antalet utbildningsvägar till framförallt kulturskolans verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Om vi gör roliga saker så får vi glada elever : En undersökning av påverkansfaktorer och kvalitetskriterier för estetiska projekt i skolmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anders Olausson; [2018]
  Nyckelord :Estetiska; Konstnärliga och Kreativa projekt i Skola; Musikpedagogik; Musikterapi; Estetisk undervisning; Estetiska läroprocesser; Skolkör; Luciatåg; Träningskolan; Anne Bamford; The wow factor; Tomas Saar; Träningslogik; Linjära eller Meningsskapande arbetsformer; Maximal identitetsinvestering; Tyst kunskap; Tacit knowledge;

  Sammanfattning : En undersökning av estetiska projekt i skolmiljö. I undersökningen intervjuas en musiklärare, en förskoleklasslärare och en musikterapeut som representanter för olika yrkesgrupper som arbetar med estetiska projekt i skolmiljö. LÄS MER

 3. 3. Folkmusikens betydels i grundskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Patrick Söderholm; [2018]
  Nyckelord :Folkmusik; skola; musikundervisning; musik; kultur;

  Sammanfattning : I möten mellan folk från olika delar av världen kan det vara lätt att låta fördomar komma i vägen och tro att mötet mellan dessa folk kommer att bli svårt på grund av språkliga hinder och kulturella olikheter. När nyanlända barn fick chansen att möta ett midsommarfirande för första gången kunde de känna igen sig i den svenska kulturen, och intressant är hur mycket barn, ungdomar, skola och lärare vet om folkmusik. LÄS MER

 4. 4. Vad är kunskap i musik? : en studie om musiklärares didaktiska val

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Birgit Mathea Hustad; [2018]
  Nyckelord :Musikdidaktik; musikundervisning; grundskolor; fenomenografi; undervisningsinnehåll; musikkunskap; musiklärare; styrdokument.;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete söker efter musiklärares uppfattningar om grundskolans obligatoriska musikundervisning – att undersöka hur musiklärare samtalar kring val av ämnesinnehåll och härleda kvalitetsuppfattningar, samt relatera dessa till en didaktisk kontext. Musiklärares vardag består av en mängd val. LÄS MER

 5. 5. Ensembleundervisning på högstadiet : Hur beskriver musiklärare att de gör?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Johan Lilja; [2018]
  Nyckelord :ensemblespel; bedömning; musikundervisning; planering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva hur musiklärare planerar, genomför och gör bedömningar av ensemblespel på högstadiet samt vad lärarna anser behövs för musikutrustning i klassrummet. För att uppfylla detta syfte lyfter studien frågor kring lärares planering, genomförande, tidsupplägg, betydelsen av klassrummets resurser samt insamling av bedömningsunderlag och bedömning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Musiklärare.

Din email-adress: