Sökning: "Musiklärares känslomässiga reaktioner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Musiklärares känslomässiga reaktioner.

  1. 1. En förändrad musikundervisning - En kvalitativ studie om hur pedagoger resonerar kring musikundervisningen i skolan.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Sara Westerberg; [2017-12-18]
    Nyckelord :Musiklärare; Musiklärares känslomässiga reaktioner; musiklärares hantering; musikundervisning; förändring av kursplan i ämnet musik;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare resonerar kring de förändringar som skett inom musikundervisningen i grundskolan vilket även innefattar lärarnas reaktioner samt hantering och anpassning. För att få en inblick i lärarnas vardag användes metoden intervju med urvalet av fyra respondenter som valdes ut slumpmässigt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Musiklärares känslomässiga reaktioner.

Din email-adress: