Sökning: "Mytologi"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet Mytologi.

 1. 1. "I'm designed to kill" : En kritisk diskursanalys av fyra vampyrfilmer mellan 1979-2016 med hjälp av Mary Douglas teorier om renhet, orenhet och anomalier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jennie Johansson; [2018]
  Nyckelord :vampyrer; anomalier; renhet; orenhet; blod; Douglas; film; makt; folktro; mytologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att analysera fyra vampyrfilmer med Mary Douglas teori för att se hur föreställningar om renhet, orenhet och anomalier framställs samt ifall dessa föreställningar har förändrats i de fyra utvalda filmerna mellan 1979-2016. Med kritisk diskursanalys som metod har filmerna Nosferatu the Vampyre (1979), The Lost Boys (1987), Twilight (2008) samt Daylight's end (2016) analyserats genom en tematisering av vampyrers egenskaper där en jämförelse dem emellan gjorts. LÄS MER

 2. 2. Från ragnarök till ainulindalë : En komparativ studie av Eddan och J.R.R. Tolkiens The Silmarillion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jacob Elfwing; [2018]
  Nyckelord :J.R.R. Tolkien; fantasy; Edda; litteraturanalys; mytologi; The Silmarillion;

  Sammanfattning : Jacob Elfwing: Från ragnarök till ainulindalë: En komparativ studie av Eddan och J.R.R. Tolkiens The Silmarillion (2017). LÄS MER

 3. 3. Grekisk mytologi i film : En innehållsanalys om hur grekisk mytologi gestaltas i film

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Mathilda Ruther; [2017]
  Nyckelord :Mytologi; grekisk mytologi; filmanalys; film; populärkultur.;

  Sammanfattning : Religion är inte ett fenomen som nyligen börjat gestaltas i film, detta har gjorts länge. Forskning gällande skärningspunkten mellan religion och film har också funnits i den akademiska världen länge. Det är dock inte lika vanligt att undersöka hur mytologi gestaltas i film. LÄS MER

 4. 4. Grekisk mytologi i The Lightning Thief av Rick Riordan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Olivia Liu; [2017]
  Nyckelord :The Lightning Thief; grekisk mytologi; Percy Jackson; intertextualitet; dialogicitet; transformation; hypertextualitet; Rick Riordan;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att genom en komparativ studie med utgångspunkt i teorier om dialogicitet, hyptertextualitet och transformation, analysera förekomsten av grekisk mytologi i The Lightning Thief (2005) – vilken påverkan dessa har och hur de tar sig uttryck i Riordans roman. De grekiska myterna i The Lightning Thief har jämförts med de som beskrivs i Grekisk Mytologi (1977) av Giovanni Caselli och Michael Gibson, En introduktion till grekisk mytologi (1989) av David Bellingham, samt Ovidius Metamorfoser (8 e. LÄS MER

 5. 5. Maurus Servius Honoratus, senantik kommentator till Aeneiden och hans metod, jämförd med en modern filologs (R.D. Williams)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Maria Natasja Hovén Rivnac; [2017]
  Nyckelord :undervisningsmetod; senantik språkundervisning; Vergiliuskommentar; grammaticus; Servius; grammatiker; exeges; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Maurus Servius Honoratus var en grammatiker och lärare som levde på 300-talet och in i 400-talet, i övergångstiden mellan antiken och den kristna eran. Hans kommentarer, framför allt till Vergilius’ Aeneid, är mycket kända och detta är det enda manuskript med kommentarer som bevarats helt intakt från denna tid. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Mytologi.

Din email-adress: