Sökning: "Mytologi"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet Mytologi.

 1. 1. Grekisk mytologi i film : En innehållsanalys om hur grekisk mytologi gestaltas i film

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Mathilda Ruther; [2017]
  Nyckelord :Mytologi; grekisk mytologi; filmanalys; film; populärkultur.;

  Sammanfattning : Religion är inte ett fenomen som nyligen börjat gestaltas i film, detta har gjorts länge. Forskning gällande skärningspunkten mellan religion och film har också funnits i den akademiska världen länge. Det är dock inte lika vanligt att undersöka hur mytologi gestaltas i film. LÄS MER

 2. 2. Maurus Servius Honoratus, senantik kommentator till Aeneiden och hans metod, jämförd med en modern filologs (R.D. Williams)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Maria Natasja Hovén Rivnac; [2017]
  Nyckelord :undervisningsmetod; senantik språkundervisning; Vergiliuskommentar; grammaticus; Servius; grammatiker; exeges; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Maurus Servius Honoratus var en grammatiker och lärare som levde på 300-talet och in i 400-talet, i övergångstiden mellan antiken och den kristna eran. Hans kommentarer, framför allt till Vergilius’ Aeneid, är mycket kända och detta är det enda manuskript med kommentarer som bevarats helt intakt från denna tid. LÄS MER

 3. 3. Niflungars arv : En narratologisk analys av nibelungenskatten i utvalda tyska och nordiska texter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Utech; [2017]
  Nyckelord :litteraturvetenskap; medeltidslitteratur; mytologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ”The truth about Persephone”: Kvinnligt identitetsuttryck i mytisk poesi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Edda Ahrent; [2017]
  Nyckelord :Persephone; Demeter; Persefone; grekisk mytologi; poesi; mytisk poesi; Homeros; Hades; Jungians psykologi; Jung; Simone de Beauvoir; Christine Downing; samtida poesi; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Kvinnans förhållande till sitt eget mytiska arv är ett komplicerat sådant, som Beauvoir förklarar: ”representation of the world, like the world itself, is the work of men; they describe it from their point of view, which they confuse with absolute truth.” Alienation från sin egen historia har lett till en lång tradition av kvinnliga författare som tacklas med sitt mytiska arv för att försöka hitta, bland kvinnliga representationer som sällan är mer än döttrar, fruar och våldtäktsoffer, sin egen röst. LÄS MER

 5. 5. Ett slag för monomyten : En komparativ undersökning av monomytens manifestation i Onepunch-man

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Ludvig Löfström; [2016]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; komparativ mytologi; Campbell; monomyt; populärkultur; manga; ONE; Onepunch-man;

  Sammanfattning : Denna uppsats spårar Joseph Campbells (1949) monomytiska modell genom ONEs webbaserade manga Onepunch-man (2009), för att undersöka hur väl verket förhåller sig till monomyten. Bakgrund: Monomyten är ett koncept som är lånat från komparativ religion/mytologi, och myntades av mytologen Joseph Campbell i The Hero with a Thousand Faces (1949). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Mytologi.

Din email-adress: