Sökning: "NTM"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet NTM.

 1. 1. Genetic correlations among longevity, claw and leg health evaluated in the nordic countries and type traits evaluated in USA, in Holstein Dairy Cattle

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Isabelle Hultdin; [2018]
  Nyckelord :genetic correlation; type traits; claw and leg health; longevity; Holstein; dairy cattle;

  Sammanfattning : The Holstein breed is known for its high milk yield and this has been achieved partially by genetic selection for yield. As a consequence, functional traits have deteriorated. Claw and leg disorders are common reasons for involuntary culling: 8.4% to 8. LÄS MER

 2. 2. Hur bra förutsäger kvigors avelsvärden framtida prestationer som kor?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Anna Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :NTM; MIN; avkommebedömning; juverhälsa; mastit; avelsvärde; avkastning; kviga;

  Sammanfattning : Avelsarbetet som genomförs av Viking Genetics är ett samarbete mellan de nordiska länderna Finland, Danmark och Sverige. Det är i detta samarbete, nordisk avelsvärdering – NAV, som avelsmål tas fram och revideras. I juni 2016 fanns det 330 800 mjölkkor registrerade i Sverige, av dessa var cirka 82% anknutna till kokontrollen. LÄS MER

 3. 3. Konkurrens mellan betaltjänst och gratistjänst för beräkningar av transportutsläpp - En fallstudie på Network for Transport Measures situation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Eliasson; Elisabeth Tran; [2016-06-29]
  Nyckelord :NTM; beräkningsverktyg; betaltjänst; gratistjänst; konkurrens; affärsmodell; SWOT analys;

  Sammanfattning : Dagens konsumenter, tillverkare och organisationer ställer allt oftare miljökrav på varor ochtjänster som de använder. För att kunna använda argumentet om miljöfördelar från ett företagsprodukter eller tjänster måste de kunna redovisa miljöeffekterna i processen och heladistributionskedjan. LÄS MER

 4. 4. Vänersjöfartens miljönytta? - En studie av miljöeffekterna av inlandssjöfarten i Västsverige

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Henning Grauers; Elias Persson; [2016]
  Nyckelord :Vänern; Göta älv; inlandssjöfart; miljöeffekter; Hisingsbron; NTM; utsläpp;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the environmental impact from the shipping on River Göta Älv and Lake Vänern in Western Sweden in various future scenarios. The outline of the thesis is the many changed circumstances for this type of shipping in Western Sweden, both beneficial and negative, that have occurred in recent years. LÄS MER

 5. 5. Energi- och miljövinster med ett bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden : Förslag på metod för utvärdering

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Anna Fröjd; [2015]
  Nyckelord :Construction consolidation center; city logistics; construction transports; evaluation; emissions; energy; Stockholm Royal Seaport.; Byggtransportlogistik; bygglogistikcenter; BLC; logistik; utvärdering; energianvändning; emissioner; Norra Djurgårdsstaden;

  Sammanfattning : I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm pågår ett stort stadsutvecklingsprojekt där det planerats för ungefär 12 000 nya bostäder, 35 000 arbetsplatser och 600 000 kvadratmeter kommersiell yta. För att koordinera alla transporter av byggmaterial in till området, samt hantera avfallstransporter ut ur området, har Stockholms stad etablerat ett bygglogistikcenter vars mål bland annat är att reducera antalet transporter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet NTM.

Din email-adress: