Sökning: "Nadia Suleiman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nadia Suleiman.

 1. 1. BERNSTRÖMS ÖVERSÄTTNING AV DEN SYNTAKTISKA STRUKTUREN MAFʿŪL MUṬLAQ (INRE OBJEKT) I KORANENS BUDSKAP

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nadia Suleiman; [2018-09-17]
  Nyckelord :arabiska; Koranen; översättning; Mohamed Knut Bernström; översättningsstrategier;

  Sammanfattning : Att översätta är en process som har större utmaningar desto mer språken skiljer sig från varandra. Itakt med det ökade intresset för det arabiska språket, som idag beräknas vara Sveriges näst vanligastemodersmål, så ökar även intresset för arabiska översättningar till svenska. LÄS MER

 2. 2. Konsten att uppfylla 950 mål : En kritisk diskursanalys av Skolverkets råd för det systematiska kvalitetsarbetet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Nadia Suleiman; [2018]
  Nyckelord :Dokumentation; likvärdighet; makt; måluppfyllelse;

  Sammanfattning : Ökad kvalitet har blivit ett ledord i strävan efter skolutveckling. För att höja skolväsendets kvalitet utgav Skolverket "Allmänna råd med kommentarer, Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet". LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Nadia Suleiman.

Din email-adress: