Sökning: "Nationalekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 2383 uppsatser innehållade ordet Nationalekonomi.

 1. 1. CORPORATE BANKRUPTCY PREDICTION USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Björn Mattsson; Olof Steinert; [2017-11-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Estimating the risk of corporate bankruptcies is of large importance to creditors and in- vestors. For this reason bankruptcy prediction constitutes an important area of research. In recent years artificial intelligence and machine learning methods have achieved promising results in corporate bankruptcy prediction settings. LÄS MER

 2. 2. På Lafferkurvans Sluttning - En ekonometrisk studie av vilken den pekuniära effekten är av förändringar i svenska kommuners skattesatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Viktor Stener; Tom Wintenstråle; [2017-10-31]
  Nyckelord :Nationalekonomi; Sverige; offentlig ekonomi; Kommunala skatter; Lafferkurvan; skatter; skattesatser; Economics; Sweden; public economy; Municipal taxes; Laffer curve; taxes; tax rates;

  Sammanfattning : Using comprehensive data from 286 municipalities in Sweden, attention is focused on examining the connection between tax rates and public revenues. By means of a quadratic model adjusted to control for fixed effects, an attempt is made to estimate the Laffer curve and to asses if the recent decades’ increases in tax rates has brought Sweden to the slippery slope side of the curve. LÄS MER

 3. 3. Are people living with HIV discriminated by the microfinance market? Evidence from Uganda

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Matilda Byström; Karl Follin; [2017-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Microfinance has considered to be the key to end world poverty by serving the poor and vulnerable. In Uganda, the microfinance market has been on a steady rise since 1980; a time when HIV prevalence peaked. LÄS MER

 4. 4. A Breath of Bad Air - A contingent valuation study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Renata Osmanovic; [2017-10-09]
  Nyckelord :Bosnia and Herzegovina; Sarajevo; air pollution; contingent valuation method; willingness to pay; payment card;

  Sammanfattning : Bosnia and Herzegovina has the highest concentration of PM2.5 and the highest death rate related to air pollution in Europe. This study tries to address the issue by the contingent valuation method to elicit citizens’ willingness to mitigate the air pollution in Sarajevo. LÄS MER

 5. 5. Det kommunala utjämningssystemet inom landstingen - Den vårdtunga gruppens effekt på nettokostnadsavvikelsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Anna Borin; Jimmy Karlsson; [2017-09-25]
  Nyckelord :Kommunal utjämning; Vårdtunga patienter; Nettokostnadsavvikelse;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka den förändring av det kommunala utjämningssystemet för landstingen som genomfördes 2014, när man slutade kompensera landstingen för en hög andel vårdtunga patienter. Studiens fokus är att undersöka effekten av den vårdtunga gruppen på nettokostnadsavvikelsen efter att de vårdtunga patienterna uteslöts ur utjämningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Nationalekonomi.

Din email-adress: