Sökning: "Negativa externaliteter"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Negativa externaliteter.

 1. 1. Pakettransporter på vatten - en väg framåt? - En analys av förutsättningar, flöden och kostnader

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Bergling; Daniel Koren Rooseveltsson; [2017-08-17]
  Nyckelord :Urbana vattenvägar; urbana godstransporter; stadslogistik; konsolidering; samlastning; multimodalitet; modalt skifte; hållbara transporter;

  Sammanfattning : BakgrundUrbanisering och allt större förtätning leder till ökade godsvolymer och utmaningar för städersinfrastruktur. Med negativa externaliteter som trängsel och utsläpp står stadslogistiken införbehov av förändring. LÄS MER

 2. 2. SVENSKA PENSIONSFONDERS PRESTATION - En jämförelse mellan hållbara och traditionella fonder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Denise Forssén; Therese Johansson; [2017-06-02]
  Nyckelord :Negativa externaliteter; SRI; Morningstar; prestationsmått och hållbarhet;

  Sammanfattning : Inledning: Omvärlden påverkas idag både av sociala och globala miljöutmaningar. Att fokusera på vinstmaximering är inte längre det enda målet för en verksamhet. Det handlar numera också om att skapa ett mervärde. Denna utveckling har lett till en kraftig utveckling av hållbarhetsfrågor. LÄS MER

 3. 3. Den förnybara framtiden - en rättsekonomisk analys av det svenska elcertifikatsystemet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Philip Åberg; [2017]
  Nyckelord :Rättsekonomi; law and economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att uppnå nationella klimat- och miljömål måste den förnybara elproduktionen i Sverige öka inom de närmaste decennierna. Det svenska elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat finansiellt stödsystem med målet att skapa incitament till en ökad förnybar elproduktion. LÄS MER

 4. 4. Trängselskattens lämplighet och optimala utformning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Beatrice Ljung; [2017]
  Nyckelord :Trängsel; negativa externaliteter; ineffektiv marknadsallokering; trängselskattens lämplighet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trängsel orsakar en rad negativa konsekvenser såsom tidsfördröjning, buller, miljöutsläpp och ökad olycksrisk. Dessa ses i ekonomiska termer utgöra negativa externaliteter och bidrar till en ineffektiv marknadsallokering. LÄS MER

 5. 5. Det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet i ett hållbart samhälle - Kan vinstsyftet förenas med CSR?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Madeleine Prabert; [2016]
  Nyckelord :aktiebolag; negativa externaliteter; CSR; vinstsyftet; Business and Economics;

  Sammanfattning : How does the profit motive to the goal of sustainable development? This study analyzes what the corporate law profit objective means on the basis of Chapter 3. Section 3 ABL and how it relates to economic concepts like CSR (Corporate Social Responsibility) and negative externalities. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Negativa externaliteter.

Din email-adress: