Sökning: "Nikolina Bucan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nikolina Bucan.

  1. 1. Revisionsriskmodellen : En studie i hur revisorer uppfattar användandet av modellens olika delar

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

    Författare :Elin Bolling; Nikolina Bucan; [2015]
    Nyckelord :Audit Risk Model; Inherent risk; Control risk; Detection risk; Auditors; Revisionsriskmodellen; Inneboende risk; Kontrollrisk; Upptäcktsrisk; Revisorer;

    Sammanfattning : Introduktion Kritik har riktats mot utformningen av revisionsriskmodellenoch trots det är den en viktig del förbedömningen av revisionsrisken i planeringsfasen. Ioch med detta är det relevant att studera användarnas,det vill säga revisorernas, syn på revisionsriskmodellenoch dess användning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Nikolina Bucan.

Din email-adress: