Sökning: "Nina Solomin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nina Solomin.

  1. 1. Att skildra en annan värld : Om språk och berättarteknik i reportage av Ester Blenda Nordström och Nina Solomin

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Lisa Höglund; [2015]
    Nyckelord :berättarteknik; Ester Blenda Nordström; kvinnliga reportrar; Nina Solomin; reportage; reportageanalys; språk;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen utgår ifrån reportage ur reportageböckerna En piga bland pigor av Ester Blenda Nordström och Ok, amen: Om kärlek och fientlighet i chassidernas New York av Nina Solomin. Syftet är att, i jämförande form, ta reda på hur de gått till väga för att skildra en ny miljö i de utvalda reportagen ur respektive bok. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Nina Solomin.

Din email-adress: