Sökning: "Non-parametric"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade ordet Non-parametric.

 1. 1. DATA ENVELOPMENT ANALYS – EFFICIENCY ANALYSIS ON 17 MIDDLE-SIZED HOSPITALS IN SWEDEN

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Reza Javid Gholam; [2018]
  Nyckelord :Data Envelopment Analysis; MCDEA; Hospital efficiency; Swedish healthcare system; Business and Economics;

  Sammanfattning : Rising costs of healthcare in most OECD-countries have contributed to a quest for research into the field of healthcare costs and efficiency, something that has not been free of controversies. As a result of that, healthcare financers as well as providers have become more inclined to measure performance and compare themselves to others with the same responsibilities. LÄS MER

 2. 2. Personers erfarenhet av besök vid sjuksköterskeledd ögonmottagning

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anita Axesol Greis; Sofie Rudin; [2018]
  Nyckelord :Experience; Nurseled; Ophthalmology; Personcentred care; Erfarenhet; Personcentrerad vård; Sjuksköterskeledd; Ögonsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som drabbats av glaukom eller diabetes ska erbjudas undersökningar regelbundet. Sjuksköterskeledd mottagning är en åtgärd för att möta efterfrågan. Syftet med studien var att undersöka personers erfarenhet av besök vid sjuksköterskeledd mottagning inom ögonsjukvård. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av vårdkvalitet och tillfredsställelse med vården på psykiatriska vårdavdelningar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Komatovic; Anna Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Psychiatry; inpatient; quality of care; satisfaction; nursing; Psykiatri; heldygnsvård; vårdkvalitet; tillfredsställelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: To improve and develop the psychiatric care it is important to evaluate the patient’s experiences. Regarding inpatient psychiatric care the patients’ experiences of satisfaction and quality of care is researched to a relatively small extent. For this reason, it can be difficult to identify important development areas. LÄS MER

 4. 4. Claims Reserving using Gradient Boosting and Generalized Linear Models

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Marcus Ahlgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One fundamental function of an insurance company revolves around calculating the expected claims costs for which the insurer has to compensate its policyholders for. This is the process of claims reserving which is practised by actuaries using statistical methods. LÄS MER

 5. 5. Vad anser gymnasieelever om olika undervisningsstilar i Idrott och hälsa? : - En kvantitativ studie av Mosstons 11 undervisningsstilar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Frida Viol; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers erfarenheter av och uppfattningar om Mosstons undervisningsstilar. Frågeställningar: - Vilken av de 11 undervisningsstilarna har eleverna mest erfarenhet av? - Vilka undervisningsstilar tror eleverna skulle vara roligast? - Vilka undervisningsstilar tror eleverna att de skulle lära sig mest genom? - Vilka undervisningsstilar tror eleverna skulle motivera dem till att lära sig? Metod 151 enkäter samlades in från gymnasieelever. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Non-parametric.

Din email-adress: