Sökning: "Non-parametric"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade ordet Non-parametric.

 1. 1. Predicting the performance of job applicants in coding tests

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Rachele Mello; [2017-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Several software companies use some sort of competitiveprogramming to screen job applicants. In this study, thefactors present in job applications are analyzed to find possiblepredictors of candidates’ scores in competitive programmingtests. Non parametric statistical tests are used and a logisticmodel is built and evaluated.. LÄS MER

 2. 2. Smärtpatienters upplevelser av en sexveckorskurs i dansrörelseterapi med mindfulness - en explorativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Christina Thornberg; [2017]
  Nyckelord :Långvarig smärta; mindfulness; mindfulness-based stress-reduction MBSR ; dans rörelse terapi; konstnärliga terapier; mind body therapies; tematisk analys.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att explorativt undersöka upplevelser av dansrörelseterapi med mindfulness som intervention för människor med långvarig smärta. Interventionen genomfördes som en sexveckors kurs med träffar på veckobasis. Utöver det fick deltagarna en CD-skiva med mindfulnessmeditationer för hemmaträning. LÄS MER

 3. 3. Det sociala kapitalets samband med klusterföretags absorptionsförmåga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Andersson; Hama Jokel; Daniel Rajala; [2017]
  Nyckelord :Kluster; absorptionsförmåga; organisatoriskt lärande; socialt kapital; innovationskraft; Cluster; absorption capacity; organizational learning; social capital; innovation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The impact of social capital on the absorption capacity of cluster companies Seminar date: 2017-06-02 Course: FEKH19, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr Authors: Adam Andersson, Daniel Rajala, Hama Jokel Supervisor: Nikos Macheridis Keywords: Cluster, absorption capacity, organizational learning, social capital and innovation Purpose: The purpose of the study is to investigate possible differences and similarities for the clusters Medicon Valley and Stockholm-Uppsala. The focus of the study lies in similarities and differences in the demonstrated strength of social capital and absorption, as well as in the connection between social capital and absorption capacity. LÄS MER

 4. 4. Non-parametricbacktesting of expected shortfall

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Patrik Edberg; Benjamin Käck; [2017]
  Nyckelord :Backtesting Expected Shortfall; Non-parametric; Backtesting under Basel III; Backtesting under Fundamental review of the trading book.;

  Sammanfattning : Since the Basel Committee on Banking Supervision first suggested a transition to Expected Shortfall as the primary risk measure for financial institutions, the question on how to backtest it has been widely discussed. Still, there is a lack of studies that compare the different proposed backtesting methods. LÄS MER

 5. 5. Applying Machine Learning to LTE/5G Performance Trend Analysis

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Araya Eamrurksiri; [2017]
  Nyckelord :Markov switching model; Non-parametric analysis; CPU utilization;

  Sammanfattning : The core idea of this thesis is to reduce the workload of manual inspection when the performance analysis of an updated software is required. The Central Process- ing Unit (CPU) utilization, which is one of the essential factors for evaluating the performance, is analyzed. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Non-parametric.

Din email-adress: