Sökning: "Norrköping factory"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Norrköping factory.

 1. 1. Inverkan av delmaterialensvariationer på betongensegenskaper

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Abbas Ghafori; Gabriel Estrada Bernuy; [2015]
  Nyckelord :Gothenburg factory; Luleå factory; Norrköping factory; variation; aggregate; cement; limestone fillers; superplasticizers; dry content; descriptive analysis; data sets; screening; grain size; slump and compressive strength.; Göteborgfabrik; Luleåfabrik; Norrköpingfabrik; spridning; ballast; cement; kalkfiller; flytmedel; torrhalt; deskriptiv analys; dataset; siktning; kornstorlek; sättmått; hållfasthet.;

  Sammanfattning : Vid betongframställning förekommer det spridningar i delmaterialens egenskaper som påverkar den färskaoch hårdnande betongen. Spridningarna i betongens delmaterial har studerats hos tre av Skanskas betongfabriker(Göteborg, Luleå och Norrköping), genom provuttag som analyserats hos Cementa Research. LÄS MER

 2. 2. Industrilandskapet i Norrköping : Synen på ett områdes förändring från ett industriområde till turistisk resurs

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kulturFilosofiska fakulteten

  Författare :Tobias Nyqvist; [2013]
  Nyckelord :Industrilandskapet; Norrköping; location; area; re-use; tourism; marketing; place marketing; activities;

  Sammanfattning : Industrilandskapet is an area in central Norrköping who has undergone major changes during the 1900s. The area has in recent decades gone from being an important industrial area into a place that today is focused on knowledge production and visit activities. LÄS MER

 3. 3. Förändring i färdigvarulager och utlastningen av foder efter införande av en ny produktmix : En fallstudie på Lantmännen Agroetanol

  Master-uppsats, Linköpings universitet/LogistikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/LogistikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Andreas Ardic; My Tingström; [2013]
  Nyckelord :logistik; agroetanol; foder; färdigvarulager; produktmix; utlastning; fallstudie;

  Sammanfattning : This Master thesis was written for Lantmännen Agroetanol in Norrköping concerning the layout of their finished goods inventory and unloading of feed after introducing a new product mix. Lantmännen Agroetanol has two production lines which produces feed. Both lines lead to six silos, used as inventory of finished goods. LÄS MER

 4. 4. The water footprint of winter wheat in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Henrik Sundberg; [2012]
  Nyckelord :macaroni; Lantmännen; wheat flour; liquid fuel ethanol; winter wheat; Water footprint; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study attempts to calculate the green blue and gray water footprint of the crop production of winter wheat and three derived winter wheat products: liquid fuel ethanol, wheat flour and macaroni. The calculations were done for Sweden for the period 2008-2010, covering an average of 80% of the annual winter wheat production. LÄS MER

 5. 5. ATEX classification for construction of bio-fuel factory

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Eva Renbjörk; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensprojekt är utfört på Ageratec AB som ligger strax utanför Norrköping. Syftet med hela examensprojektet är att göra layoutritningar som används vid ATEX-klassning för byggnationer av biobränslefabriker, som sedan skall ut till beställaren/kunden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Norrköping factory.

Din email-adress: