Sökning: "Norrköping factory"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Norrköping factory.

 1. 1. Fabriken under förändring, från dystopi till utopi? : en diskurs om stadsplanering och omvandlingsprocessen av industrilandskapet som kulturhistoriskt sammanhang.

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emil Abrahamsson; [2017]
  Nyckelord :stadsplanering; kulturhistoria; industrilandskap; identitet; stadsomvandling;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker med induktiv kvalitativ ansats hur det urbana industrilandskapet ter sig i stadsomvandlingsprocesser samt vilka värden och kvaliteter som är viktiga att ta tillvara på. Utgångpunkten är ett underlag i form av en teoristudie där bland annat kulturarvsprocesser, industrilandskapets värden samt det lagmässiga skyddet avhandlas. LÄS MER

 2. 2. Trä – och betongstommar i tvåvånings småhus : En teknisk och ekonomisk jämförelse

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ratha Choobk; Luay Naser; [2016]
  Nyckelord :Trä; tvåvånings småhus; stomalternativ; betong; nettokalkyl; kostnader; tid;

  Sammanfattning : It is obvious that in Sweden, houses are built out of wood instead of concrete, and that is because of all the forests that the country has. Building houses out of wood has its benefits, for example it does not have any heavy construction, but wood is a delicate material and it can be sensitive when it comes to wet, that is why there always have to be other options of structures like for example concrete. LÄS MER

 3. 3. Inverkan av delmaterialensvariationer på betongensegenskaper

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Abbas Ghafori; Gabriel Estrada Bernuy; [2015]
  Nyckelord :Gothenburg factory; Luleå factory; Norrköping factory; variation; aggregate; cement; limestone fillers; superplasticizers; dry content; descriptive analysis; data sets; screening; grain size; slump and compressive strength.; Göteborgfabrik; Luleåfabrik; Norrköpingfabrik; spridning; ballast; cement; kalkfiller; flytmedel; torrhalt; deskriptiv analys; dataset; siktning; kornstorlek; sättmått; hållfasthet.;

  Sammanfattning : Vid betongframställning förekommer det spridningar i delmaterialens egenskaper som påverkar den färskaoch hårdnande betongen. Spridningarna i betongens delmaterial har studerats hos tre av Skanskas betongfabriker(Göteborg, Luleå och Norrköping), genom provuttag som analyserats hos Cementa Research. LÄS MER

 4. 4. Industrilandskapet i Norrköping : Synen på ett områdes förändring från ett industriområde till turistisk resurs

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kulturFilosofiska fakulteten

  Författare :Tobias Nyqvist; [2013]
  Nyckelord :Industrilandskapet; Norrköping; location; area; re-use; tourism; marketing; place marketing; activities;

  Sammanfattning : Industrilandskapet is an area in central Norrköping who has undergone major changes during the 1900s. The area has in recent decades gone from being an important industrial area into a place that today is focused on knowledge production and visit activities. LÄS MER

 5. 5. Förändring i färdigvarulager och utlastningen av foder efter införande av en ny produktmix : En fallstudie på Lantmännen Agroetanol

  Master-uppsats, Linköpings universitet/LogistikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/LogistikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Andreas Ardic; My Tingström; [2013]
  Nyckelord :logistik; agroetanol; foder; färdigvarulager; produktmix; utlastning; fallstudie;

  Sammanfattning : This Master thesis was written for Lantmännen Agroetanol in Norrköping concerning the layout of their finished goods inventory and unloading of feed after introducing a new product mix. Lantmännen Agroetanol has two production lines which produces feed. Both lines lead to six silos, used as inventory of finished goods. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Norrköping factory.

Din email-adress: