Sökning: "Nu ska vi läsa"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Nu ska vi läsa.

 1. 1. Övergången från papper till surfplatta i en kommunalpolitisk kontext : En fallstudie med slutanvändarnas perspektiv i fokus

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Informatik; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Informatik

  Författare :Andreas Holgersson; Carl Krigsman; [2017]
  Nyckelord :Digitalization; E-administration; Tablet; Paper; Benefits; Efficiency; Work processes; Possibilities; Interplay; Digitalisering; E-administration; Surfplatta; Papper; Nytta; Effektivitet; Arbetsprocesser; Möjligheter; Samspel;

  Sammanfattning : Digitalisering är ett hett ämne idag och framförallt i offentlig sektor. Sverige arbetar väldigthårt med att digitalisera och det avspeglar sig i kommunerna och dess arbete. Ett relativt vanligtfenomen idag är att kommuner inför surfplattor till dess förtroendevalda politiker. LÄS MER

 2. 2. ”Folk skriver inte som folk utan på sitt egna snöflinge unika sätt” : En kvantitativ studie om hur medarbetare inom ett industriföretag upplever internkommunikation via intranätet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Emma Olausson; Jenny Fridberg; [2017]
  Nyckelord :Intranät; internkommunikation; medarbetare; mediumteori; push-pull; intranät 2.0;

  Sammanfattning : Intranät skapar frihet inom en organisation då tid och rum inte påverkar distributionen av information. Men intranätet ställer krav på medarbetaren som själv måste förse sig med information som är relevant för sitt arbete. LÄS MER

 3. 3. Fågel, fisk och allt däremellan : ett gestaltningsförslag som skapar förutsättningar att besöka Västra Järvafältets naturreservat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Agnes Djurberg; Emilia Forsell; [2017]
  Nyckelord :entréplats; kulturvärden; naturvärden; slingor; tätortsnära natur; Västra Järvafältets naturreservat;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att med hjälp av landskapsarkitektur skapa förutsättningar för människor att besöka ett tätortsnära skyddat naturområde. För att specificera syftet har vi utgått från frågan: Hur kan en entréplats och slingor med målpunkter gestaltas för att visa upp natur- och kulturvärden i Västra Järvafältets naturreservat i Järfälla? Västra Järvafältets naturreservat är ett tätortsnära naturområde i Järfälla som ligger nordväst om Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Nu ska vi läsa... : En litteraturstudie om hur skönlitteratur inkluderas i undervisning samt dess effekter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hanna Johansson; Therese Linnros; [2016]
  Nyckelord :Skönlitteratur; undervisning; läsning; didaktik; empati;

  Sammanfattning : Litteraturstudien behandlar skönlitteratur i undervisning, vilka effekter den har samt varför skönlitteratur bör läsas i skolan. Syftet med litteraturstudien är att kartlägga skönlitteraturens roll i undervisningen samt synliggöra dess möjligheter. LÄS MER

 5. 5. Hur gör vi med läsläxan? : -En studie om föräldrars syn på läsläxan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sara Hemäng; [2016]
  Nyckelord :Föräldrar; lågstadiet; lärare; läsläxa; läsning; läxa;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är at t undersöka hur föräldrar beskriver sina upplevelser av läsningen av  läsläxan tillsammans med sitt barn i år 1. Detta undersöktes genom kvalitativa intervjuer med 16 föräldrar på tre olika skolor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Nu ska vi läsa.

Din email-adress: