Sökning: "Nu ska vi läsa"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Nu ska vi läsa.

 1. 1. Waste prevention of ICT products towards circular economy

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hanna Wadsten; [2018]
  Nyckelord :ICT products; waste; waste prevention systems; circular economy; municipalities; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Information and Communications Technology (ICT) is something that drives our society forward, but how we are consuming these products is rather something that harm our environment rather than pushing our society forward. This thesis investigates our unstainable consumption of ICT products and takes a look at waste prevention solutions in order to reach circular economy with a focus on Swedish municipalities. LÄS MER

 2. 2. Nu ska vi läsa högt : - Utveckling av läsförståelse genom högläsning av skönlitteratur.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linda Qvennerstedt; Therése Swärd; [2018]
  Nyckelord :läsförståelse; högläsning; läsförståelsestrategier; boksamtal; undervisning i läsförståelse; hörförståelse; metakognition.;

  Sammanfattning : PISA-undersökningar har de senaste 15 åren visat på försämring av svenska elevers läsförståelse, men enligt den sista PISA-rapporten dokumenteras en viss ökning (Skolverket, 2016). Läsförståelse står i stark relation till hur elever klarar skolans mål. LÄS MER

 3. 3. Övergången från papper till surfplatta i en kommunalpolitisk kontext : En fallstudie med slutanvändarnas perspektiv i fokus

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Informatik; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Informatik

  Författare :Andreas Holgersson; Carl Krigsman; [2017]
  Nyckelord :Digitalization; E-administration; Tablet; Paper; Benefits; Efficiency; Work processes; Possibilities; Interplay; Digitalisering; E-administration; Surfplatta; Papper; Nytta; Effektivitet; Arbetsprocesser; Möjligheter; Samspel;

  Sammanfattning : Digitalisering är ett hett ämne idag och framförallt i offentlig sektor. Sverige arbetar väldigthårt med att digitalisera och det avspeglar sig i kommunerna och dess arbete. Ett relativt vanligtfenomen idag är att kommuner inför surfplattor till dess förtroendevalda politiker. LÄS MER

 4. 4. ”Folk skriver inte som folk utan på sitt egna snöflinge unika sätt” : En kvantitativ studie om hur medarbetare inom ett industriföretag upplever internkommunikation via intranätet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Emma Olausson; Jenny Fridberg; [2017]
  Nyckelord :Intranät; internkommunikation; medarbetare; mediumteori; push-pull; intranät 2.0;

  Sammanfattning : Intranät skapar frihet inom en organisation då tid och rum inte påverkar distributionen av information. Men intranätet ställer krav på medarbetaren som själv måste förse sig med information som är relevant för sitt arbete. LÄS MER

 5. 5. Fågel, fisk och allt däremellan : ett gestaltningsförslag som skapar förutsättningar att besöka Västra Järvafältets naturreservat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Agnes Djurberg; Emilia Forsell; [2017]
  Nyckelord :entréplats; kulturvärden; naturvärden; slingor; tätortsnära natur; Västra Järvafältets naturreservat;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att med hjälp av landskapsarkitektur skapa förutsättningar för människor att besöka ett tätortsnära skyddat naturområde. För att specificera syftet har vi utgått från frågan: Hur kan en entréplats och slingor med målpunkter gestaltas för att visa upp natur- och kulturvärden i Västra Järvafältets naturreservat i Järfälla? Västra Järvafältets naturreservat är ett tätortsnära naturområde i Järfälla som ligger nordväst om Stockholm. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Nu ska vi läsa.

Din email-adress: