Sökning: "Nuclear Waste"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Nuclear Waste.

 1. 1. The perception of Nuclear powerin Sweden : How engineering students view it

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Ali Abdallah; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nuclear power has been an important part of the electricity generatingin Sweden in almost half a century. However, the use of nuclear powerraises many complex issues such as economy, accident risks, andradioactive waste management and storage. Nuclear power has thereforebeen debated intensively in Sweden as in many other countries since the1970s. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av ventiler innehållande Stellite i reaktornära vattensystem på Forsmark 2

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Daniel Ohlsson; [2017]
  Nyckelord :Boiling Water Reactor; BWR; Stellite; Forsmark; Cobalt; Cobalt-59; Kokvattenreaktor; BWR; Stellite; Forsmark; kobolt; kobolt-59; kobolt-60; korrosion; dosrat; strålning;

  Sammanfattning : In the process of a boiling water reactor, high-levels of waste and radiation occur, where almost all the dose per person of the radiation in Forsmark are due to the radioactive iso-tope cobalt-60. The reason is that the stable isotope cobalt-59 is converted to the radioac-tive isotope cobalt-60 due to neutron irradiation in the reactor. LÄS MER

 3. 3. Coupled Thermo-Hydro-Mechanical Simulation of Geological Porous Media

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Fanny Byström; [2017]
  Nyckelord :Thermo-Hydro-Mechanical Coupling; Porous medium; STAR-CCM ; CFD; FEM; Nuclear waste; Nuclear repository;

  Sammanfattning : Countries around the globe have battled with the issue of nuclear waste for decadesand the solution appears to be underground repositories. To assure its safety, bothexperimental and numerical testing is essential. LÄS MER

 4. 4. Nuclear Waste Canister : Evaluating the mechanical properties of cassette steel after casting

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Fredrick Fager; Serg Chanouian; [2017]
  Nyckelord :Nuclear waste canister; Steel; nodular cast iron; carbon diffusion; microstructure; chemical composition; mechanical properties; pearlite; ferrite; BWR; radioactive;

  Sammanfattning : Företaget Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) håller på att utveckla en slutförvaringskapsel som kommer innehålla avfall från den svenska kärnkraften. Det är dock fortfarande en process under utveckling och därför undersöks olika typer av metoder och kapselmaterial för att kunna tillverka en hållbar och säker kapsel. LÄS MER

 5. 5. The Open Source Energy Model Base for the European Union (OSEMBE)

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :HAUKE THOR JONATHAN HENKE; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, the Open Source Energy Model Base (OSEMBE) for the European Union was developed. Thus far the model covers seven countries around the Baltic sea, though preparatory work was done for adding the other countries of the union soon. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Nuclear Waste.

Din email-adress: